Bước Đường Cùng cover

#1 - 01 BUOC DUONG CUNG

Bước Đường Cùng

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Bước đường cùng  là câu chuyện về Pha - một nông dân nghèo khổ, sống thật thà, chân chất nhưng lại không tránh khỏi "tai bay vạ gió" không phải từ Trời mà từ người, những con người tưởng như cũng bần cùng như anh nhưng vẫn thiếu mất sự cảm thông và cái tình, cái nghĩa. Pha bị người hàng xóm Trương Thi hại hết lần này đến lần khác. Những con người cùng cảnh ngộ còn không ngần ngại mưu toan hại nhau thì huống gì bọn thống trị hách dịch, ra sức cướp bóc tô thuế, không ngần ngại tra tấn những người nông dân cùng khổ. Cuộc sống của Pha còn phải chịu sự thử thách của thiên nhiên, của nghịch cảnh...

You are listening Bước Đường Cùng audio by Nguyễn Công Hoan.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends