Ὁμήρου Ὀδύσσεια (Ραψῳδία 02) - The Odyssey (Book 02) cover

#1 - Ὁμήρου Ὀδύσσεια (Ραψῳδία 2)

Ὁμήρου Ὀδύσσεια (Ραψῳδία 02) - The Odyssey (Book 02)

00:00
00:00
Download Ὁμήρου Ὀδύσσεια (Ραψῳδία 2) audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Author (s)

Summary

Ἡ Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῶν ἐργασιῶν πού ξεκίνησα ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια στὴν ἰστοσελίδα μου Projet Homere (Σχέδιο Ὁμήρου (γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὸ σύνολό της)) - http://www.projethomere.com

Ἡ ἐργασία αὐτὴ ἀφορᾷ τὴν Ραψῳδία Β - Ἰθακησίων ἀγορά. Τηλεμάχου ἀποδημία.

Ἡ Ὀδύσσεια εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ δύο κορυφαία ἔργα τοῦ Ὁμήρου καὶ ταυτοχρόνως τῆς Εὐρωπαϊκῆς λογοτεχνίας καὶ θεωρῶ ὅτι αὐτὰ τὰ σπουδαῖα ἀρχαῖα ἑλληνικὰ λογοτεχνικὰ ἔργα πρέπει νὰ ἠχογραφηθοῦν ἀπὸ ἑλληνικὲς φωνὲς.

Homer's Odyssey is one of the work that I started a few years ago on my website, Projet Homere (Homer Project (For the Greek language as a whole)) - http://www.projethomere.com

This record concerns Book 2. Assembly of the People of Ithaca.

The Odyssey is one of Homer's two major works and at the same time European literature, so I am convinced that it is important that ancient Greek literary works be recorded by Greek voices.

L 'Odyssée d'Homère fait partie des travaux que j'ai commencés il y a quelques années sur mon site Projet Homère( sur la langue grecque dans sa globalité) : http://www.projethomere.com

Cet enregistrement concerne le chant 2 : Assemblée des Ithacéens et départ de Télémaque

L'Odyssée est une des deux œuvres majeures d'Homère et en même temps de la littérature européenne, aussi je suis persuadée qu'il est important que les anciennes œuvres littéraires grecques soient enregistrées par des voix grecques.

You are listening Ὁμήρου Ὀδύσσεια (Ραψῳδία 02) - The Odyssey (Book 02) audio by Homer.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Please support us in maintaining the website by sharing it with your friends