Binh Thư Yếu Lược cover

#1 - Giới Thiệu

Binh Thư Yếu Lược

00:00
00:00
Download Tiếu Sử Trần Quốc Tuấn Đào Duy Từ Thuyết Minh Về Bản Dịch audio
Download Quyển 1 Chương 01 Thiên Tượng audio
Download Chương 02 Kén Mộ audio
Download Chương 03 Chọn Tướng audio
Download Chương 04 Đạo Làm Tướng audio
Download Chương 05 Kén Luyện audio
Download Chương 06 Quán Lễ ( Phụ: Thượng Phạt) audio
Download Chương 07 Tuyển Người Làm Việc Dưới Trướng audio
Download Chương 08 Đồ Dùng Của Binh audio
Download Chương 09 Hiệu Lệnh audio
Download Quyển 2 Chương 01 Hành Quân audio
Download Chương 02 Hướng Đạo audio
Download Chương 03 Đồn Trú audio
Download Chương 04 Tuần Canh audio
Download Chương 05 Quân Tư audio
Download Chương 06 Hình Thế audio
Download Chương 07 Phòng Bị audio
Download Chương 08 Điểm Về Việc Binh audio
Download Chương 09 Phép Dùng Gián Điệp audio
Download Chương 10 Dùng Cách Lừa Dối audio
Download Quyển 03 Chương 01 Liệu Thế Giặc audio
Download Chương 02 Quyết Chiến audio
Download Chương 03 Đặt Kỳ audio
Download Chương 04 Dã Chiến audio
Download Chương 05 Sơn Chiến audio
Download Chương 06 Thủy Chiến audio
Download Chương 07 Lâm Chiến audio
Download Quyển 4 Chương 01 Đánh Thành audio
Download Chương 02A Giữ Thành audio
Download Chương 02B Giữ Thành audio
Download Chương 03 Xông Vây audio
Download Chương 04 Ứng Cứu audio
Download Chương 05 Lui Đánh audio
Download Chương 06 Thắng Và Đặt Phục audio
Download Chương 07 Phép Nhận Hàng audio
Download Tựa Hổ Trướng Khu Cơ audio
Download Hổ Trướng Khu Cơ Quyển 1 Tập Thiên Thiên Hỏa Công Thiên Thủy Chiến audio
Download Hổ Trướng Khu Cơ Quyển 1 Thiên Bộ Chiến Thiên Giữ Trại audio
Download Hổ Trướng Khu Cơ Quyển 2 Tập Địa audio
Download Hổ Trướng Khu Cơ Quyển 3 Tập Nhân (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Binh gia diệu lý yếu lược hay còn gọi là Binh thư yếu lược là một tác phẩm được cho là của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, viết về nghệ thuật quân sự, đến nay đã thất truyền. Những cuốn sách hiện nay được xuất bản dưới tên gọi này chưa có gì kiểm chứng để chứng minh là có nguồn gốc từ tác phẩm của ông. Ví dụ cuốn sách được in bởi nhà xuất bản Xuân Thu, Sài Gòn năm 1969, nhưng người ta cho sách này là giả mạo, vì người ta cho rằng cuốn sách của Hưng Đạo Vương đã bị quân Minh thu về Trung Quốc, như được nhắc đến trong Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. Nhà nghiên cứu Ngô Đức Thọ trong bài nghiên cứu "Đi tìm nguồn gốc và năm xuất hiện của văn bản Binh thư yếu lược" công bố năm 1986, cũng xác định rằng văn bản "Binh thư yếu lược" là một ngụy thư do người sau sáng tác, sớm nhất là vào năm 1869, chứ không phải là một văn bản nguyên gốc của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn từ thời Trần

You are listening Binh Thư Yếu Lược audio by Trần Hưng Đạo.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends