Bí Quyết Thành Công Của Chủ Tập Đoàn GE cover

#1 - GIỚI THIỆU

Bí Quyết Thành Công Của Chủ Tập Đoàn GE

00:00
00:00
Download CHƯƠNG 01. PHƯƠNG CHÂM VÀ GIÁ TRỊ audio
Download CHƯƠNG 02. SỰ THẲNG THẮN audio
Download CHƯƠNG 03, CHƯƠNG 04 audio
Download CHƯƠNG 05. LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỈ CÓ BẠN audio
Download CHƯƠNG 06. TUYỂN DỤNG NHỮNG TỐ CHẤT LÀM NÊN MỘT CON NGƯỜI THÀNH CÔNG audio
Download CHƯƠNG 07. QUẢN LÝ CON NGƯỜI audio
Download CHƯƠNG 08. CÁC CÁCH CHIA TAY, NÓI CHIA TAY LÀ ĐIỀU KHÓ KHĂN audio
Download CHƯƠNG 09. SỰ THAY ĐỔI, NÚI CŨNG CÓ THỂ DỜI audio
Download CHƯƠNG 10. XỬ LÍ KHỦNG HOẢNG audio
Download CHƯƠNG 11. CUỘC CẠNH TRANH CỦA BẠN audio
Download CHƯƠNG 12. LẬP KẾ HOẠCH THU CHI NGÂN SÁCH audio
Download CHƯƠNG 13. SỰ TĂNG TRƯỞNG HỮU CƠ, BẠN MUỐN LÀM MỘT CÁI GÌ ĐÓ MỚI audio
Download CHƯƠNG 14. SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI CÔNG TY audio
Download CHƯƠNG 15. SÁU XÍCH MA, THOẢI MÁI HƠN CẢ ĐI KHÁM BÁC SĨ NHA KHOA audio
Download CHƯƠNG 16. CHỌN ĐÚNG NGHỀ audio
Download CHƯƠNG 17. ĐỂ ĐƯỢC THĂNG CHỨC, RẤT TIẾC KHÔNG CÓ ĐƯỜNG TẮT audio
Download CHƯƠNG 18. NHỮNG VẤN ĐỀ NAN GIẢI, SẾP TÔI audio
Download CHƯƠNG 19. CÂN BẰNG GIỮA CÔNG VỆC VÀ CUỘC SỐNG audio
Download Chương 20. ĐÂY ĐÓ VÀ Ở KHẮP MỌI NƠI audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

To be update

You are listening Bí Quyết Thành Công Của Chủ Tập Đoàn GE audio by Jack Welch & Suzy Welch.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends