Bí Quyết Nhận Biết Người Tài cover

#1 - Chương 01: Giới Thiệu

Bí Quyết Nhận Biết Người Tài

00:00
00:00
Download Chương 01: Giới Thiệu audio
Download Chương 01: Nhìn Nhận Vẻ Mặt audio
Download Chương 02: Từ Thần Sắc Mà Biết Nội Tâm audio
Download Chương 03: Từ Tình Cảm Biểu Hiện Mà Biết Nội Tâm audio
Download Chương 04A: Khảo Sát Từ Đối Nhân Xử Thế audio
Download Chương 04B: Khảo Sát Từ Đối Nhân Xử Thế audio
Download Chương 05A: Khảo Sát Từ Ngôn Từ Ngữ Âm audio
Download Chương 05B: Khảo Sát Từ Ngôn Từ Ngữ Âm audio
Download Chương 06: Từ Hành Vi Tác Động Mà Khảo Sát audio
Download Chương 07A: Tính Cách Quyết Định Thành Bại audio
Download Chương 07B: Tính Cách Quyết Định Thành Bại audio
Download Chương 08A: Anh Muốn Có Được Nhân Tài Loại Gì audio
Download Chương 08B: Anh Muốn Có Được Nhân Tài Loại Gì audio
Download Chương 08C: Anh Muốn Có Được Nhân Tài Loại Gì audio
Download Chương 09A: Phương Pháp Người Xưa Dùng Khảo Sát Nhân Tài audio
Download Chương 09B: Phương Pháp Người Xưa Dùng Khảo Sát Nhân Tài audio
Download Chương 09C: Phương Pháp Người Xưa Dùng Khảo Sát Nhân Tài audio
Download Chương 09D: Phương Pháp Người Xưa Dùng Khảo Sát Nhân Tài (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Nhân tài thời nào cũng được xem trọng. Muốn có được nhân tài trước tiên phải học cách nhận biết người tài ra sao. Bởi thế, làm thế nào để biết được kẻ sĩ có tài, có đức trong thế giới rộng lớn, trong biển người đông đảo vẫn là đề tài quan trọng mà con người hiện đại phải đương đầu. Việc khí nhất ở trong thiên hạ chẳng qua là nhận biết nhân tài.

You are listening Bí Quyết Nhận Biết Người Tài audio by Long Tử Dân.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends