Bệnh Tiểu Đường Và Cách Phòng Chữa cover

#1 - Giới Thiệu

Bệnh Tiểu Đường Và Cách Phòng Chữa

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Ai cũng có thể Bệnh Tiểu Đường. Nhất là người Béo Phì càng nên cẩn trọng. Khi đã mắc Bệnh Tiểu Đường, không bao giờ trị dứt điểm. Và còn di truyền cho con cái. Tác hại và biến chứng của Bệnh Tiểu Đường thật kinh khiếp. Quý Thính Giả xem hình sẽ rõ. Mọi người hãy cảnh tỉnh về lối sống của mình: Bia, Rượu, Thuốc Lá....

You are listening Bệnh Tiểu Đường Và Cách Phòng Chữa audio by Phan Quốc Bảo,Hà Kim Sinh.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends