Băng Giám - 60 Chiêu thức nhận biết tính cách cover

Băng Giám - 60 Chiêu thức nhận biết tính cách

Tăng Quốc Phiên

1. MỞ ĐẦU
2. CHƯƠNG 01. THÂN CỐT
3. CHƯƠNG 02. CƯƠNG NHU
4. CHƯƠNG 03A. DUNG MẠO
5. CHƯƠNG 03B. DUNG MẠO
6. CHƯƠNG 03C. DUNG MẠO
7. CHƯƠNG 04. THẦN THÁI
8. CHƯƠNG 06. RÂU VÀ LÔNG MÀY
9. CHƯƠNG 06. GIỌNG NÓI
10. CHƯƠNG 07(Hết). KHÍ SẮC

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.