Bạn Cần Làm Gì Khi Mắc Bệnh Tim cover

#1 - Chương 01

Bạn Cần Làm Gì Khi Mắc Bệnh Tim

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Được viết bởi một trong những bác sĩ tim mạch hàng đầu quốc gia và một quan sát viên giải phẫu tim mà cuộc chiến đấu đầy thành công của họ chống bệnh tim mạch đã chứng minh rằng, những người mắc bệnh tim có thể sống cuộc sống tích cực, khỏe mạnh .Đây là quyển sách bắt buộc phải có đối với tất cả những người mắc bệnh tim và gia đình của họ.

You are listening Bạn Cần Làm Gì Khi Mắc Bệnh Tim audio by Dr.Fredrick J.Pashkow,Charlotte Libov.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends