אריה בעל גוף (Arye Ba’al Guf) cover

#1 - אריה בעל גוף פרק א

אריה בעל גוף (Arye Ba’al Guf)

00:00
00:00
Download אריה בעל גוף פרק א audio
Download אריה בעל גוף פרק ב audio
Download אריה בעל גוף פרק ג audio
Download אריה בעל גוף פרק ד audio
Download אריה בעל גוף פרק ה audio
Download אריה בעל גוף פרק ו audio
Download אריה בעל גוף פרק ז audio
Download אריה בעל גוף פרק ח audio
Download אריה בעל גוף פרק ט audio
Download אריה בעל גוף פרק י audio
Download אריה בעל גוף פרקים יא יב audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

אריה "בעל גוף" הוא סיפור קצר מאת חיים נחמן ביאליק והיצירה הראשונה שפרסם בפרוזה. הסיפור התפרסם בהמשכים בכתב העת הספרותי השילוח בשנת 1899. דמותו של אריה מבוססת כנראה על אדם אמיתי שחי בעיר הולדתו ז'יטומיר.

"Arye Ba'al Guf" is a short story by Hayyim Nachman Bialik and the first work he published in prose. The story was published serially in the literary journal Shiloah in 1899. The figure of Arye is probably based on a real person who lived in the city of his birth, Zhytomyr, Ukraine. (Summary by Omri Lernau)

You are listening אריה בעל גוף (Arye Ba’al Guf) audio by חיים נחמן ביאליק Hayyim Nahman Bialik.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks