Andersens Sproken en vertellingen cover

Andersens Sproken en vertellingen

Hans Christian Andersen (1805-1875)

1. 00 – Voorwoord.
2. 01 – Het leelijke jonge eendje.
3. 02 – De oude straatlantaarn.
4. 03 – De ooievaars.
5. 04 – Zooals manlief doet, is het altijd goed.
6. 05 – De groote Klaas en de kleine Klaas.
7. 06 – De vliegende koffer.
8. 07 – Vijf uit een schil.
9. 08 – De tondeldoos.
10. 09 – Het meisje, dat op het brood trapte.
11. 10 – De bloemen van de kleine Ida.
12. 11 – De onwrikbare tinnen soldaat.
13. 12 – De gouden schat.
14. 13 – De droom van den ouden eik.
15. 14 – Zij deugde niet.
16. 15 – De herderin en de schoorsteenveger.
17. 16 – De flesschehals.
18. 17 – Het minnende paar.
19. 18 – De prinses op de erwt.
20. 19 – Ole Luk-Oie.
21. 20 – Het oude huis.
22. 21 – De gelukkige familie.
23. 22 – Twee juffers.
24. 23 – De wilde zwanen.
25. 24 – Het madeliefje.
26. 25 – De geschiedenis van een moeder.
27. 26 – Uitstel is geen afstel.
28. 27 – De tuin van het Paradijs.
29. 28 – De kleine Tuk.
30. 29 – De burinnetjes.
31. 30 – Grootmoeder.
32. 31 – De schim.
33. 32 – Het vlas.
34. 33 – Kinderpraat.
35. 34 – De stopnaald.
36. 35 – De oude torenklok.
37. 36 – Het metalen varken.
38. 37 – Het vriendschapsverbond.
39. 38 – Het lucifersmeisje.
40. 39 – De sneeuwman.
41. 40 – De vogel Phoenix.
42. 41 – De rozenelf.
43. 42 – Iets.
44. 43 – Het doornenpad der eer.
45. 44 – De goddelooze koning.
46. 45 – Twee hanen.
47. 46 – Er bestaat een onderscheid.
48. 47 – Het is stellig waar!
49. 48 – De elfenheuvel.
50. 49 – De engel.
51. 50 – De nieuwe kleeren van den keizer.
52. 51 – De mestkever.
53. 52 – De ijsjonkvrouw – De kleine Rudy.
54. 53 – De ijsjonkvrouw – De reis naar de nieuwe woning.
55. 54 – De ijsjonkvrouw – De oom.
56. 55 – De ijsjonkvrouw – Babette.
57. 56 – De ijsjonkvrouw – Op den terugweg.
58. 57 – De ijsjonkvrouw – Het bezoek in den molen.
59. 58 – De ijsjonkvrouw – Het arendsnest.
60. 59 – De ijsjonkvrouw -Welke nieuwtjes de kamerkat wist te vertellen.
61. 60 – De ijsjonkvrouw – De ijsjonkvrouw.
62. 61 – De ijsjonkvrouw – De petemoei.
63. 62 – De ijsjonkvrouw – De neef.
64. 63 – De ijsjonkvrouw – Booze machten.
65. 64 – De ijsjonkvrouw – In den molen.
66. 65 – De ijsjonkvrouw – Nachtelijke droomgezichten.
67. 66 – De ijsjonkvrouw -Besluit.
68. 67 – De nachtegaal.
69. 68 – Een geschiedenis.
70. 69 – Twaalf met de diligence.
71. 70 – Domme Hans.
72. 71 – Drie springers.
73. 72 – De waterdroppel.
74. 73 – Een blad van den hemel.
75. 04b – Zoals manlief doet, is het altijd goed.
76. 40b – De vogel Phoenix.
77. 59b – Welke nieuwtjes de kamerkat wist te vertellen.
78. 65b – Nachtelijke droomgezichten.

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Sprookjes van Hans Christiaan Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. Deze verzameling bevat een aantal overbekende sprookjes, zoals Het lelijke jonge eendje en De prinses op de erwt, maar ook veel minder bekende vertellingen.