Am Mây Ngủ cover

Am Mây Ngủ

Thích Nhất Hạnh

1. Phần 01
2. Phần 02
3. Phần 03
4. Phần 04
5. Phần 05

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Truyện Am Mây Ngủ tuy nói về công chúa Huyền Trân nhưng ở đây hình ảnh công chúa Huyền Trân không thể tách rời ra khỏi hình ảnh của người tăng sĩ áo vải sống trên am Ngoạ Vân núi Yên Tử. Người ấy là Trúc Lâm đại sĩ, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm.