Alleen op de wereld audiobook

Alleen op de wereld  by Hector Malot cover

Track. 1

1. voorrede / In het dorp

Alleen op de wereld by Hector Malot

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

You are listening Alleen op de wereld audio by Hector Malot.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Genres

Summary

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond.

"Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen.

Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden.
(Voorrede van de vertaler)

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends

audioAZ

© 2022 AudioAZ.com
contact@audioaz.com
Free and Public domain audiobooks

Audiobook App

Free Audiobooks App for iOS and Android.
Listening on-the-go.