Vlaemsche Dichtoefeningen cover

#1 - 00 - Inleiding - Aen de Studenten van 't Kleen Seminarie te Rousselaere

Vlaemsche Dichtoefeningen

00:00
00:00
Download 00 - Inleiding - Aen de Studenten van 't Kleen Seminarie te Rousselaere audio
Download 01 - Principium a Jesu! audio
Download 05 - Op de kust van Westvlaendren audio
Download 06 - Benedicite omnes volucres coeli Domino audio
Download 07 - De roep des Heeren audio
Download 09 - Onze Bewaerengel audio
Download 10 - Sterven is onsterflykheid! audio
Download 11 - Het laetste Avondmael audio
Download 12 - De Vierbake des levens audio
Download 15 - Het Weezekind van Sina audio
Download 16 - Aen de Eerweerde Moeder der Grauwe Zusters, te Rousselaere audio
Download 17 - Aen de Landslieden van A... by 't inhalen van hunnen Pastor audio
Download 19 - O! 't ruischen van het ranke riet! audio
Download 21 - Het Katholieke Altaer audio
Download 22 - Schippers Terugkomst audio
Download 24 - De Waterspegel audio
Download 25 - Het Vlaemsche Woord audio
Download 26 - Het Kindeke en het Graf audio
Download 27 - Vlaenderens Kroone audio
Download 28 - Aen de leeuwerke in de lucht audio
Download 29 - Pachthofschilderinge audio
Download 30 - De Wagen der Tyd audio
Download 32 - De Beregtinge audio
Download 33 - Op! Gebroedren..! audio
Download 34 - De Beltrommel audio
Download 35 - Antwoorde aen een Vriend audio
Download 40 - De Kloostermaegd audio
Download 41 - Het Stoomgevaerte audio
Download 42 - De Averulle en de Blomme audio
Download 43 - Binst het Stille van den Nacht audio
Download 46 - Aen Maria, voor myne zieke moeder audio
Download 47 - Dank na de Misse audio
Download 48 - Tehuiskomst na de priesterwyding audio
Download 51 - Audite Coeli, quae loquor... audio
Download 52 - Cantemus Domino: gloriose... audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

De bundel Vlaemsche Dichtoefeningen bevat 52 gedichten. Het is vooral eigen werk van Guido Gezelle, en hiernaast ook enkele vertalingen. Het belangrijkste thema van de bundel is het geloof. Niet alleen drukt Gezelle zijn individuele band met God uit, maar ook wil hij zijn lezers de essentie van het katholieke geloof bijbrengen. Een ander thema is de Vlaamse identiteit. Het werk bevat vele geografische verwijzingen en typisch woordgebruik waarmee deze identiteit wordt gepropageerd.

You are listening Vlaemsche Dichtoefeningen audio by Guido Gezelle.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Please support us in maintaining the website by sharing it with your friends