Alleen op de wereld cover

#1 - 01 - VOORREDE / IN HET DORP

Alleen op de wereld

00:00
00:00
Download 01 - VOORREDE / IN HET DORP audio
Download 03 - DE TROEP VAN DEN SIGNOR VITALIS audio
Download 04 - HET OUDERLIJKE HUIS audio
Download 06 - MIJN EERSTE OPTREDEN audio
Download 09 - IK ONTMOET EEN REUS MET ZEVENMIJLS LAARZEN audio
Download 10 - VOOR DEN RECHTER audio
Download 11a - OP HET SCHIP (deel 1) audio
Download 11b - OP HET SCHIP (deel 2) audio
Download 12 - MIJN EERSTE VRIEND audio
Download 14a - SNEEUW EN WOLVEN (deel 1) audio
Download 14b - SNEEUW EN WOLVEN (deel 2) audio
Download 15 - MIJNHEER JOLI-COEUR audio
Download 16 - AANKOMST TE PARIJS audio
Download 17 - EEN PADRONE UIT DE STRAAT LOURCINE audio
Download 18 - DE STEENGROEVEN VAN GENTILLY audio
Download 21 - HET HUISGEZIN WORDT OPGEBROKEN audio
Download 22a - VOORWAARTS (deel 1) audio
Download 22b - VOORWAARTS (deel 2) audio
Download 23 - EEN ZWARTE STAD audio
Download 25 - DE OVERSTROOMING audio
Download 26 - IN DE ZIJGANG audio
Download 27a - DE REDDING (deel 1) audio
Download 27b - DE REDDING (deel 2) audio
Download 28 - EEN MUZIEKLES audio
Download 29a - DE KOE VAN DEN PRINS (deel 1) audio
Download 29b - DE KOE VAN DEN PRINS (deel 2) audio
Download 30 - VROUW BARBERIN audio
Download 31 - HET OUDE EN NIEUWE GEZIN audio
Download 34 - DE FAMILIE DRISCOLL audio
Download 35 - EERT UW VADER EN UWE MOEDER audio
Download 36 - CAPI OP DEN SLECHTEN WEG audio
Download 37 - DE MOOIE LUIERS WAREN BEDROG audio
Download 38 - DE OOM VAN ARTHUR: JAMES MILLIGAN audio
Download 39 - DE KERSTNACHTEN audio
Download 40a - DE ANGST VAN MATTIA (deel 1) audio
Download 40b - DE ANGST VAN MATTIA (deel 2) audio
Download 43 - DE MOOIE LUIERS HEBBEN WAARHEID GESPROKEN audio
Download 44 - MET DE MIJNEN audio
(*) AudioAZ.com will continuously save your listening progress. Bookmark, return to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond.

"Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen.

Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden.
(Voorrede van de vertaler)

You are listening Alleen op de wereld audio by Hector Malot.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks