Жития Святых, т. 10 – Иуний (Zhitiia Sviatykh, v. 10 – June) cover

Жития Святых, т. 10 – Иуний (Zhitiia Sviatykh, v. 10 – June)

Dimitriĭ, Saint Metropolitan of Rostov

1. 01 – Іуній 01 – Мученикъ Іустинъ Философъ
2. 02 – Іуній 01 – Мученикъ Іустинъ (другій)
3. 03 – Іуній 01 – Преп. Агапитъ Печерскій
4. 04 – Іуній 02 – Святитель Нікифоръ Исповѣдникъ
5. 05 – Іуній 02 – Великомученикъ Іоаннъ Сочавскій
6. 06 – Іуній 03 – Мученикъ Лукілліанъ
7. 07 – Іуній 03 – Священномученикъ Лукіанъ
8. 08 – Іуній 03 – Мученикъ Димитрій Углицкій
9. 09 – Іуній 03 – Чудеса мученика Димитрія Углицкаго
10. 10 – Іуній 04 – Святитель Митрофанъ Константінопольскій
11. 11 – Іуній 04 – Мученикъ Конкордій
12. 12 – Іуній 04 – Мученикъ Фронтасій и др.
13. 13 – Іуній 04 – Преп. Зосима Вавѵлонскій
14. 14 – Іуній 05 – Священномученикъ Дороѳей Тѵрскій
15. 15 – Іуній 05 – Преп. Ѳеодоръ Пустынникъ
16. 16 – Іуній 05 – Преп. Анувій Егѵпетскій
17. 17 – Іуній 05 – Убіеніе Игоря Ольговича
18. 18 – Іуній 05 – Блаж. митр. Константінъ Кіевскій
19. 19 – Іуній 06 – Преп. Висаріонъ Егѵпетскій
20. 20 – Іуній 06 – Преп. Іларіонъ Новый
21. 21 – Іуній 06 – Мученицы дѣвы Архелая, Ѳекла и Сусанна
22. 22 – Іуній 07 – Мученикъ Ѳеодотъ Анкѵрскій
23. 23 – Іуній 07 – Мученицы Кѵріакіа, Калеріа и Маріа
24. 24 – Іуній 07 – Священномученикъ Маркеллъ, папа Римскій
25. 25 – Іуній 07 – Священномученикъ Маркеллінъ, папа Римскій
26. 26 – Іуній 08 – Великомученикъ Ѳеодоръ Стратилатъ
27. 27 – Іуній 08 – Святитель Ефремъ Антіохійскій
28. 28 – Іуній 08 – Преп. Зосима Фінікійскій
29. 29 – Іуній 09 – Святитель Кѷріллъ Александрійскій
30. 30 – Іуній 09 – Преп. Кѷріллъ Бѣлоезерскій
31. 31 – Іуній 10 – Священномученикъ Тімоѳей Прусскій
32. 32 – Іуній 10 – Мученицы Алеѯандръ и Антоніна
33. 33 – Іуній 10 – Святитель Вассіанъ Лаѵдійскій
34. 34 – Іуній 11 – Апостолъ Варѳоломей
35. 35 – Іуній 11 – Апостолъ Варнава
36. 36 – Іуній 12 – Преп. Онуфрій Великій
37. 37 – Іуній 12 – Преп. Петръ Аѳонскій
38. 38 – Іуній 13 – Мученица Акѷліна дѣвица
39. 39 – Іуній 13 – Святитель Тріфѷлій Леѵкусійскій
40. 40 – Іуній 14 – Пророкъ Еліссей
41. 41 – Іуній 14 – Святитель Меѳодій Цареградскій
42. 42 – Іуній 15 – Пророкъ Амосъ
43. 43 – Іуній 15 – Мученицы Вітъ, Модестъ и Кріскентія
44. 44 – Іуній 15 – Мученикъ Дула
45. 45 – Іуній 15 – Преп. Дула
46. 46 – Іуній 16 – Святитель Тѵхонъ Амаѳунтскій
47. 47 – Іуній 16 – Мученицы Тігрій Пресвѵтеръ и Еѵтропій Чтецъ
48. 48 – Іуній 17 – Мученицы Мануилъ, Савелъ и Ісмаилъ
49. 49 – Іуній 18 – Мученицы Леонтій, Ѵпатій и Ѳеодулъ
50. 50 – Іуній 19 – Апостолъ Іуда, братъ Господень
51. 51 – Іуній 19 – Преп. Паисій Великій
52. 52 – Іуній 19 – Мученикъ Зосіма воинъ
53. 53 – Іуній 19 – Преп. Іоаннъ отшельникъ
54. 54 – Іуній 20 – Священномученикъ Меѳодій Патарскій
55. 55 – Іуній 20 – Мученицы Арістоклій, Димитріанъ и Аѳанасій
56. 56 – Іуній 20 – Святитель Леѵкій Исповѣдникъ
57. 57 – Іуній 21 – Мученикъ Іуліанъ Тарсянинъ
58. 58 – Іуній 21 – Преп. Іулій и Іуліанъ
59. 59 – Іуній 22 – Священномученикъ Еѵсевій Самосатскій
60. 60 – Іуній 23 – Мученица Агрѷпіна
61. 61 – Іуній 23 – Праздненство Пресвятѣй Богородицѣ
62. 62 – Іуній 23 – Повѣсть о покаяніи Ѳеофіла
63. 63 – Іуній 24 – Сѷнаѯаръ на Рождество Предтечи Іоанна
64. 64 – Іуній 24 – Слово Златоустаго на Рождество Предтечи Іоанна
65. 65 – Іуній 25 – Преподобномученица Феѵроніа
66. 66 – Іуній 26 – Преп. Давідъ Ѳессалійскій
67. 67 – Іуній 26 – Тѵхфинская икона Богородицы
68. 68 – Іуній 26 – Икона Богородицы Одигитриа
69. 69 – Іуній 26 – Лѵдская икона Богородицы
70. 70 – Іуній 27 – Преп. Самѱонъ Страннопріимецъ
71. 71 – Іуній 27 – Севиръ Пресвѵтеръ
72. 72 – Іуній 28 – Мученицы Кѵръ и Іоаннъ
73. 73 – Іуній 28 – Преп. Паѵелъ Врачъ
74. 74 – Іуній 29 – Апостолъ Петръ
75. 75 – Іуній 29 – Апостолъ Паѵелъ
76. 76 – Іуній 30 – Соборъ 12 Апостоловъ
77. 77 – Іуній 30 – Блаженный Петръ Царевичъ въ Ростовѣ

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Житія и похвалы святыхъ подобятся свѣтлостію звѣздамъ: якоже бо звѣзды положеніемъ на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвѣщаютъ, тыяжде и отъ Індіанъ зрятся, ни сокрываются отъ скѵѳовъ, землю озаряютъ, и морю свѣтятъ, и плавающихъ корабли управляютъ: ихже именъ аще и не вѣмы множества ради, обаче свѣтлѣй добротѣ ихъ чудимся. Сице и свѣтлость святыхъ, аще и затворены суть мощи ихъ во гробѣхъ, но силы ихъ въ поднебеснѣй земными предѣлы не суть опредѣленны: чудимся тѣхъ житію, и удивляемся славѣ, еюже Богъ угодившыя Ему прославляетъ.[St. Symeon Metaphrastes on the Lives of the Saints, 10th century A. D. This succinct description is found as introduction to each of the 12 volumes of the Church Slavonic Lives.]