Vlaemsche Dichtoefeningen cover

Vlaemsche Dichtoefeningen

Guido Gezelle (1830-1899)

1. 00 - Inleiding - Aen de Studenten van 't Kleen Seminarie te Rousselaere
2. 01 - Principium a Jesu!
3. 02 - Quae est ista?
4. 03 - Aenroepinge
5. 04 - De Mandelbeke
6. 05 - Op de kust van Westvlaendren
7. 06 - Benedicite omnes volucres coeli Domino
8. 07 - De roep des Heeren
9. 08 - Het Schryverke
10. 09 - Onze Bewaerengel
11. 10 - Sterven is onsterflykheid!
12. 11 - Het laetste Avondmael
13. 12 - De Vierbake des levens
14. 13 - Vreugd
15. 14 - De Bloeme
16. 15 - Het Weezekind van Sina
17. 16 - Aen de Eerweerde Moeder der Grauwe Zusters, te Rousselaere
18. 17 - Aen de Landslieden van A... by 't inhalen van hunnen Pastor
19. 18 - De Stoet
20. 19 - O! 't ruischen van het ranke riet!
21. 20 - Sinaï
22. 21 - Het Katholieke Altaer
23. 22 - Schippers Terugkomst
24. 23 - Excelsior
25. 24 - De Waterspegel
26. 25 - Het Vlaemsche Woord
27. 26 - Het Kindeke en het Graf
28. 27 - Vlaenderens Kroone
29. 28 - Aen de leeuwerke in de lucht
30. 29 - Pachthofschilderinge
31. 30 - De Wagen der Tyd
32. 31 - Hy Rees!
33. 32 - De Beregtinge
34. 33 - Op! Gebroedren..!
35. 34 - De Beltrommel
36. 35 - Antwoorde aen een Vriend
37. 36 - Weenen
38. 37 - Rorate Coeli
39. 38 - Bruiloftlied
40. 39 - Mondamin
41. 40 - De Kloostermaegd
42. 41 - Het Stoomgevaerte
43. 42 - De Averulle en de Blomme
44. 43 - Binst het Stille van den Nacht
45. 44 - Hy leeft!
46. 45 - Brief
47. 46 - Aen Maria, voor myne zieke moeder
48. 47 - Dank na de Misse
49. 48 - Tehuiskomst na de priesterwyding
50. 49 - Lykkrans
51. 50 - De Profundis
52. 51 - Audite Coeli, quae loquor...
53. 52 - Cantemus Domino: gloriose...
54. 53 - Goedkeuringe

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

De bundel Vlaemsche Dichtoefeningen bevat 52 gedichten. Het is vooral eigen werk van Guido Gezelle, en hiernaast ook enkele vertalingen. Het belangrijkste thema van de bundel is het geloof. Niet alleen drukt Gezelle zijn individuele band met God uit, maar ook wil hij zijn lezers de essentie van het katholieke geloof bijbrengen. Een ander thema is de Vlaamse identiteit. Het werk bevat vele geografische verwijzingen en typisch woordgebruik waarmee deze identiteit wordt gepropageerd.