Tagalog Short Works cover

Tagalog Short Works

Various

1. Dekálogo
2. Paalaala sa mga Mapagusapin
3. Pag Ibig sa Tinubuang Bayan
4. Ang Tunay na Sampung Utos ng Diyos

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Ang isang koleskyon ng mga gawaing Tagalog sa pampublikong pag-aari. Ang mga sumusunod na bahagi ay pinili ng mga mababasa...

Reviews

Aus

- Tagalog Books

More Tagalog Books Please :)