Overdrukken cover

Overdrukken

Charles Dickens (1812-1870)

1. 01. EEN LANGE ZEEREIS
2. 02. DE BEDELBRIEFSCHRIJVER
3. 03. HOE EEN KIND DROOMDE VAN EEN STER
4. 04. ONZE ENGELSCHE BADPLAATS
5. 05. ONZE FRANSCHE BADPLAATS
6. 06. AANPLAKBILJETTEN
7. 07. GEBOORTE BERICHTEN
8. 08. SLAPELOZE NACHTEN
9. 09. GESCHIEDENIS VAN DEN ARME BLOEDVERWANT
10. 10. DE GESCHIEDENIS VAN HET KIND
11. 11. DE GESCHIEDENIS VAN DE SCHOOLJONGEN
12. 12. DE GESCHIEDENIS VAN NIEMAND
13. 13. DE GEEST DER KUNST
14. 14. UIT DE STAD
15. 15. BUITEN HET SEIZOEN
16. 16. GESCHIEDENIS VAN EEN ARMEN MAN DIE EEN OCTROOI VERLANGDE
17. 17. DE EDELE WILDE
18. 18. EEN VLIEGENDE REIS
19. 19A. DE GEHEIME POLITIE - DEEL 1
20. 19B. DE GEHEIME POLITIE - DEEL 2
21. 20. DRIE ANEKDOTES BETREFFENDE DE GEHEIME POLITIE
22. 21A. OP WACHT MET INSPECTEUR FIELD - DEEL 1
23. 21B. OP WACHT MET INSPECTEUR FIELD - DEEL 2
24. 22. MET DE STROOM AFDRIJVEN
25. 23. MIJN BEZOEK IN HET ARMENHUIS
26. 24. PRINS BULL
27. 25. WAT EEN TAFELBORD MIJ VERTELDE
28. 26. ONZE ACHTINGSWAARDIGE VRIEND
29. 27. ONZE SCHOOL
30. 28. ONZE KERKERAAD
31. 29. ONZE KWELGEEST
32. 30. EEN GEDENKTEEKEN VAN FRANSCHE DWAASHEID
33. 31A. EEN KERSTBOOM - DEEL 1
34. 31B. EEN KERSTBOOM - DEEL 2

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Vertaling van 'Reprinted Pieces' uit 1861. Een verzameling van journalistieke artikelen geschreven door de journalist Charles Dickens. In sommige artikelen, zoals bijvoorbeeld 'De geschiedenis van een armen man die een octrooi verlangde' zien we onderwerpen besproken die later ook in romans (in dit geval Kleine Dorrit) terugkomen. (Introductie door Marcel Coenders)