Nelly cover

Nelly

Charles Dickens (1812-1870)

1. 01 - HET MAGAZIJN VAN RARITEITEN
2. 02 - MIJN TWEEDE BEZOEK BIJ DEN RARITEITENKOOPMAN
3. 03 - EEN ZONDERLING PERSONAGE
4. 04 - DE THEEVISITE
5. 05 - DE WERF
6. 06 - DE BRIEF
7. 07 - DE TWEE VRIENDEN
8. 08 - HET BAL IN HET INSTITUUT VOOR JONGE JUFVROUWEN
9. 09 - DE ONTDEKKING
10. 10 - DE RAADSELACHTIGE BOODSCHAP
11. 11 - DE DRIE ROOKERS
12. 12 - HET VERTREK
13. 13 - VERGISSING EN TELEURSTELLING
14. 14 - DE NOTARIS EN ZIJN KLERK
15. 15 - DE BOERENFAMILIE
16. 16 - DE TROEP VAN SHORT
17. 17 - DE TROEP VAN GRINDER
18. 18 - DE TROEP VAN JERRY
19. 19 - DE HARDDRAVERIJ
20. 20 - KIT VERDIENT DE ANDEREN HALVEN SHILLING
21. 21 - PLANNEN EN VOORUITZICHTEN
22. 22 - KIT TREEDT IN ZIJN NIEUWEN DIENST
23. 23 - VERDERE AFSPRAKEN
24. 24 - DE DORPSSCHOOLMEESTER
25. 25 - DE KLEINE VRIEND
26. 26 - HET HUIS OP WIELEN
27. 27 - DE NIEUWE BETREKKING
28. 28 - DE GALERIJ VAN WASSEN BEELDEN
29. 29 - DE AFGELEGEN HERBERG
30. 30 - DE ANGSTVOLLE NACHT
31. 31 - DE BOODSCHAP NAAR DE KOSTSCHOOL
32. 32 - DE TWEE ZUSTERS
33. 33 - SAMPSON BRASS EN ZIJNE HUISGENOTEN
34. 34 - DE COMMENSAAL
35. 35 - HET BOMBARDEMENT
36. 36 - DE KLEINE MEID KRIJGT VLEESCH
37. 37 - EEN PAAR OUDE KENNISSEN
38. 38 - WIE DIE COMMENSAAL TOCH ZIJN MAG
39. 39 - DE HALVE DAG
40. 40 - HET GESPREK IN DE TUIN
41. 41 - KLEIN BETHEL
42. 42 - HET HEIDENKAMP
43. 43 - DE ONTWEKEN MISDAAD
44. 44 - DE SCHIPPERS
45. 45 - DE GEHEIMZINNIGE WELDOENER
46. 46 - JAMMER EN ELLENDE
47. 47 - DE UITKOMST
48. 48 - HOE HET MET DE ONTDEKKINGSREIS VAN DEN COMMENSAAL AFLIEP
49. 49 - DE MEDELOGEERGAST
50. 50 - DE LEVENDE DOODE
51. 51 - DE NIEUWE ROBINSON
52. 52 - HET ONTHAAL IN HET ZOMERHUISJE
53. 53 - OUDERWETSCHE HUIZEN, OUDERWETSCHE MENSEN EN OUDERWETSCHE HARTELIJKHEID
54. 54 - DE OUDE DOODGRAVER
55. 55 - DOODGRAVERS - BESPIEGELINGEN EN EEN GOED WERK
56. 56 - EEN BLIK IN DE TOEKOMST
57. 57 - HET COMPLOT
58. 58 - EENE SOIREE BIJ MEVROUW DE GRAVIN
59. 59 - WAT ER DEN ANDEREN MORGEN VOORVIEL
60. 60 - DE GELUKTE AANSLAG
61. 61 - HET ONTHAAL BIJ DE NOTARIS
62. 62 - ARME KIT
63. 63 - DE GEVAARLIJKE PRET
64. 64 - HET VONNIS
65. 65 - EEN ARABISCHE NACHT
66. 66 - ABEL WORDT GEPREST
67. 67 - EEN ZIEKE KRIJGT VERSNAPERINGEN, SALLY NEEMT VERSCHEIDENE SNUIFJES EN ANDERE MERKWAARDIGE VOORVALLEN
68. 68 - EEN DER ACTEURS VERLAAT HET TONEEL
69. 69 - DE HIT WORDT GELIEFKOOSD EN BARBARA GEKUST
70. 70 - DE VREEMDE HEER GAAT WEDER OP REIS EN DOET ONDERWEG EEN VERHAAL
71. 71 - DE REIZIGERS KOMEN TER PLAATSE HUNNER BESTEMMING, EN HOOREN EEN VREEMD GELUID
72. 72 - WAT DE REIZIGERS OP DE PLAATS HUNNER BESTEMMING AANTREFFEN
73. 73 - VERVOLG
74. 74 - BESLUIT

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Vertaling van de Old Curiosity Shop (1841).Het weesje Nelly leeft bij haar grootvader die grote schulden heeft. Samen proberen zij de armoede en de schande te ontvluchten. Uiteindelijk vinden zij een rustige plaats om te leven ...Zoals een winkel voor Antiek en Curiosa een bonte verzameling van kunst en kitsch bevat, zo bevat dit boek een groteske verzameling van menselijke- en zelfs dierlijke karakters. (Samenvatting door Marcel Coenders)