Nang Bata Pa Kami cover

Nang Bata Pa Kami

Pura L. Medrano

1. Liham sa Kumatha
2. Kabanata 1-3
3. Kabanata 4-5
4. Kabanata 6
5. Kabanata 7-8
6. Kabanata 9-10
7. Kabanata 11
8. Ilang maralitang kuro

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

A story of a secret courtship told in the voices of both lovers. There are things that stand in the way of their love. Love letters, nostalgic recollections of youthful days... Will they see their happy ending?Isang kuwento tungkol sa lihim na pagliligawan na inilahad sa boses ng dalawang nag-iibigan. May mga hadlang sa kanilang pag-ibig. Mga liham, matatamis na pag-gunita ng kanilang pagkabata... Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang pagtitinginan?