Moralność pani Dulskiej cover

Moralność pani Dulskiej

Gabriela Zapolska

1. 1 – Akt Pierwszy
2. 2 – Akt Drugi
3. 3 – Akt Trzeci

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

This recording is in Polish.Moralność pani Dulskiej – dramat naturalistyczny z 1906 r., jedno z najważniejszych dzieł Gabrieli Zapolskiej. Pełna nazwa utworu to: Moralność pani Dulskiej – tragifarsa kołtuńska. Moralność pani Dulskiej powstała w ciągu kilkunastu dni na przełomie października i listopada 1906 roku. Premiera odbyła się w grudniu, w Teatrze Miejskim w Krakowie. (Wikipedia)