Junjyoshokyokusyu cover

Junjyoshokyokusyu

Sakutaro Hagiwara (1886-1942)

1. 01 - Airenshihen Yogisya
2. 02 - Kokoro
3. 03 - Onnayo
4. 04 - Sakura
5. 05 - Ryojyo
6. 06 - Kingyo
7. 07 - Seibutsu
8. 08 - Namida
9. 09 - Arijigoku
10. 10 - Tonegawanohotori
11. 11 - Hamabe
12. 12 - Ryokuin
13. 13 - Saikai
14. 14 - Chijyo
15. 15 - Hanatori
16. 16 - Syokanoinsyo
17. 17 - Yoginnosara
18. 18 - Gekkotokurage
19. 19 - Chugakunokotei
20. 20 - Hagitei
21. 21 - Futagoyamafukin
22. 22 - Saigawamachi
23. 23 - Koideshindo
24. 24 - Shinmaebashieki
25. 25 - Oowataribashi
26. 26 - Hirosegawa
27. 27 - Tonenomatsubara
28. 28 - Koennoisu

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

萩原朔太郎の第4詩集です。文語調自由詩28編が収録されています。愛憐詩篇の18編は、作者が自由詩を始めた初期の作品です。郷土望景詩の10編は作者30代の時の作品で、前橋の風物を詠じています。口語自由詩を確立した作者の文語自由詩をお楽しみ下さい。The author's fourth collection of poetry. It includes 28 poems.