Jordens Inre cover

Jordens Inre

Otto Witt (1875-1923)

1. Kapitel I. Geniet
2. Kapitel II. Grufingeniören och generalen
3. Kapitel III. »A.-B. Jordens Inre Värme»
4. Kapitel IV. Den hemlighetsfulla floden
5. Kapitel V. »Jordens glödande inre är en fabel»
6. Kapitel VI. Jordorganismens sjukdomar
7. Kapitel VII. Ballongfärden
8. Kapitel VIII. Jätteschaktet och ingeniör Pompowski
9. Kapitel IX. Den nya Golfströmmen
10. Kapitel X. Pompowskis tal
11. Kapitel XI. Zarens belöning
12. Kapitel XII. Furst Novaja-Golfa i Kejserliga Bergskollegiet
13. Kapitel XIII. Den konservativa vetenskapen
14. Kapitel XIV. Tjugo år senare

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

This is a short Swedish science fiction story from 1912 about science in Russia.I Jordens inre får vi ta del av en av Otto Witts framtidsvisioner, utarbetad innan Första Världskriget -- det hela utspelar sig i ett Ryssland där Tsaren inte tvingas abdikera. Genom sina vetenskapliga upptäckter lyckas den egensinnige huvudpersonen stärka nationen samtidigt som han får anledning att förolämpa övriga vetenskapsmän och vetenskapen själv.