Ivanhoe (NL) cover

Ivanhoe (NL)

Sir Walter Scott (1771-1832)

1. 00 - Inleiding
2. 01 - Eerste hoofdstuk
3. 02 - Tweede hoofdstuk
4. 03 - Derde hoofdstuk
5. 04 - Vierde hoofdstuk
6. 05 - Vijfde hoofdstuk
7. 06 - Zesde hoofdstuk
8. 07 - Zevende hoofdstuk
9. 08 - Achtste hoofdstuk
10. 09 - Negende hoofdstuk
11. 10 - Tiende hoofdstuk
12. 11 - Elfde hoofdstuk
13. 12 - Twaalfde hoofdstuk
14. 13 - Dertiende hoofdstuk
15. 14 - Veertiende hoofdstuk
16. 15 - Vijftiende hoofdstuk
17. 16 - Zestiende hoofdstuk
18. 17 - Zeventiende hoofdstuk
19. 18 - Achtiende hoofdstuk
20. 19 - Negentiende hoofdstuk
21. 20 - Twintigste hoofdstuk
22. 21 - Een-en-twintigste hoofdstuk
23. 22 - Twee-en-twintigste hoofdstuk
24. 23 - Drie-en-twintigste hoofdstuk
25. 24 - Vier-en-twintigste hoofdstuk
26. 25 - Vijf-en-twintigste hoofdstuk
27. 26 - Zes-en-twintigste hoofdstuk
28. 27 - Zeven-en-twintigste hoofdstuk
29. 28 - Acht-en-twintigste hoofdstuk
30. 29 - Negen-en-twintigste hoofdstuk
31. 30 - Dertigste hoofdstuk
32. 31 - Een-en-dertigste hoofdstuk
33. 32 - Twee-en-dertigste hoofdstuk
34. 33 - Drie-en-dertigste hoofdstuk
35. 34 - Vier-en-dertigste hoofdstuk
36. 35 - Vijf-en-dertigste hoofdstuk
37. 36 - Zes-en-dertigste hoofdstuk
38. 37 - Zeven-en-dertigste hoofdstuk
39. 38 - Acht-en-dertigste hoofdstuk
40. 39 - Negen-en-dertigste hoofdstuk
41. 40 - Veertigste hoofdstuk
42. 41 - Een-en-veertigste hoofdstuk
43. 42 - Twee-en-veertigste hoofdstuk
44. 43 - Drie-en-veertigste hoofdstuk
45. 44 - Vier-en-veertigste hoofdstuk

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Ivanhoe is een historische roman uit 1819 van Sir Walter Scott. Het verhaal speelt ten tijde van het bewind van koning Richard Leeuwenhart en handelt over de smeulende tegenstellingen tussen de Normandiërs en de Saksen in de eeuwen na de Normandische verovering. De historische juistheid van het verhaal werd al meteen na verschijning van het boek in twijfel getrokken en Scott gaf ook toe dat het zeer waarschijnlijk was "dat ik de gebruiken van twee of drie eeuwen heb verward", maar hij troostte zich ermee dat "de fouten van deze aard aan de meeste lezers voorbij zou gaan".