Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 1 cover

Ιστορίαι (Histories) Βιβλίον 1

Thucydides (Θουκυδίδης) (c 460 BC - c 395 BC)

1. 01 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 1-10
2. 02 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 11-21
3. 03 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 22-32
4. 04 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 33-43
5. 05 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 44-60
6. 06 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 61-71
7. 07 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 72-82
8. 08 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 83-93
9. 09 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 94-108
10. 10 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 109-124
11. 11 - Thucydidis Historiae, Book 1: Sections 125-146

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Η Ιστορία του Θουκυδίδη εξιστορεί τα πρώτα 20 χρόνια του πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης, που κράτησε από το 431 μέχρι το 404 π.Χ. και είναι γνωστός ως Πελοποννησιακός Πόλεμος. Είναι έργο ζωής ενός καλλιεργημένου, ευσυνείδητου και δραστήριου ανθρώπου, που προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στα γεγονότα της εποχής του και την ανθρώπινη φύση.Το αρχαίο κείμενο διαβασμένο με σύγχρονη νεοελληνική προφορά. Βιβλίο Πρώτο από τα οκτώ.Thucydides' Histories is the history of the first 20 years of the war between Athens and Sparta, which lasted from 431 until 404 B.C., also known as the Peloponnesian War. It is the life's work of a very sophisticated, efficient and active man which gives us a deep insight to the occurences of his time and human nature. Ancient text read with contemporary Greek pronunciation. Book 1 of 8