Zwevende Schaakbord cover

Zwevende Schaakbord

Louis Couperus (1863-1923)

1. 00 - Woord Vooraf
2. 01 - Hoofdstuk 1
3. 02 - Hoofdstuk 2
4. 03 - Hoofdstuk 3
5. 04 - Hoofdstuk 4
6. 05 - Hoofdstuk 5
7. 06 - Hoofdstuk 6
8. 07 - Hoofdstuk 7
9. 08 - Hoofdstuk 8
10. 09 - Hoofdstuk 9
11. 10 - Hoofdstuk 10
12. 11 - Hoofdstuk 11
13. 12 - Hoofdstuk 12
14. 13 - Hoofdstuk 13
15. 14 - Hoofdstuk 14
16. 15 - Hoofdstuk 15
17. 16 - Hoofdstuk 16
18. 17 - Hoofdstuk 17
19. 18 - Hoofdstuk 18
20. 19 - Hoofdstuk 19
21. 20 - Hoofdstuk 20
22. 21 - Hoofdstuk 21
23. 22 - Hoofdstuk 22
24. 23 - Hoofdstuk 23
25. 24 - Hoofdstuk 24
26. 25 - Hoofdstuk 25
27. 26 - Hoofdstuk 26
28. 27 - Hoofdstuk 27
29. 28 - Hoofdstuk 28
30. 29 - Hoofdstuk 29
31. 30 - Hoofdstuk 30
32. 31 - Hoofdstuk 31
33. 32 - Hoofdstuk 32
34. 33 - Hoofdstuk 33
35. 34 - Hoofdstuk 34
36. 35 - Hoofdstuk 35

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Het groote Avontuur, de tocht van Gawein, ridder van Koning Artur's Ronde-Tafel, om voor zijn Koning te vinden het Zwevende Schaakbord, gelijk hij dit tien jaren geleden deed. Het is ditmaal listiglijk voorbereid door den toovenaar Merlijn, Merlijn, die eigenlijk heelemaal geen toovenaar is, maar de moderne mechanicus, die werkt met vliegmachine en auto, met bioscoop en telefoon en electrisch licht... wonderen voor deze dappere Ridderen der Ronde-Tafel die... toch eigenlijk, in zeer modernen weifelmoed, in geen wonder meer gelooven. Behalve Gawein, die het oude geloof ongerept heeft bewaard en als de ‘valiante wigant’ van het grootsche Destijds de wereld van Avontuur intrekt. (Samenvatting geschreven door Marie Schmitz, in het tijdschrift Den Gulden Winckel, jaargang 22)