Het Ontstaan der Soorten cover

Het Ontstaan der Soorten

Charles Darwin (1809-1882)

1. 00 - Inhoud
2. 01 - Voorberigt van den vertaler
3. 02 - Inleiding
4. 03 - Hoofdstuk 1 deel 1 Over wijzigingen die in den tammen staat ontstaan
5. 04 - Hoofdstuk 1 deel 2 Over wijzigingen die in den tammen staat ontstaan
6. 05 - Hoofdstuk 1 deel 3 De afkomst der tamme duif
7. 06 - Hoofdstuk 1 deel 4 Kunstmatige en onbewuste selectie
8. 07 - Hoofdstuk 1 deel 5 Onopzettelijke keus
9. 08 - Hoofdstuk 2 deel 1 Over de wijzigingen en veranderingen die in de natuurstaat onststaan
10. 09 - Hoofdstuk 2 deel 2 Soorten zijn blijvende rassen
11. 10 - Hoofdstuk 3 deel 1 Over den strijd voor het bestaan
12. 11 - Hoofdstuk 3 deel 2 Beletselen voor de vermeerdering
13. 12 - Hoofdstuk 3 deel 3 Middelen ter beteugeling
14. 13 - Hoofdstuk 3 deel 4 De Mededinging
15. 14 - Hoofdstuk 4 deel 1 Over de natuurkeus
16. 15 - Hoofdstuk 4 deel 2 Over de sexuele keus
17. 16 - Hoofdstuk 4 deel 3 Voorbeelden van de werking der natuurkeus
18. 17 - Hoofdstuk 4 deel 4 Over de kruising der individuen
19. 18 - Hoofdstuk 4 deel 5 Gunstige omstandigheden voor de natuurkeus
20. 19 - Hoofdstuk 4 deel 6 De uitsterving der soorten
21. 20 - Hoofdstuk 4 deel 7 De uitspreiding der kenmerken deel 1
22. 21 - Hoofdstuk 4 deel 8 De uitspreiding der kenmerken deel 2
23. 22 - Hoofdstuk 4 deel 9 De uitspreiding der kenmerken deel 3
24. 23 - Hoofdstuk 5 deel 1 Over de wetten der veranderlijkheid.
25. 24 - Hoofdstuk 5 deel 2 De uitwerkselen van het gebruik en het onbruik.
26. 25 - Hoofdstuk 5 deel 3 Het gewennen aan het klimaat.
27. 26 - Hoofdstuk 5 deel 4 Het verband der delen.
28. 27 - Hoofdstuk 5 deel 5 Veranderlijkheid der delen van verwante soorten.
29. 28 - Hoofdstuk 5 deel 6 Onderscheiden soorten vertonen gelijke veranderingen.
30. 29 - Hoofdstuk 5 deel 7 De Gestreepte paarden - overzicht.
31. 30 - Hoofdstuk 6 deel 1 Bezwaren tegen de leer.
32. 31 - Hoofdstuk 6 deel 2 Bijzondere gewoonten en lichaamsinrigting.
33. 32 - Hoofdstuk 6 deel 3 Zeer volkomen en samengestelde werktuigen.
34. 33 - Hoofdstuk 6 deel 4 Werktuigen van weinig belang.
35. 34 - Hoofdstuk 6 deel 5 De Angel - overzicht van het hoofdstuk.
36. 35 - Hoofdstuk 7 deel 1 Over het instinkt.
37. 36 - Hoofdstuk 7 deel 2 Het instinkt in de tamme staat - de koekoek.
38. 37 - Hoofdstuk 7 deel 3 Slavenmakende mieren.
39. 38 - Hoofdstuk 7 deel 4 Het cellen bouwen der honingbij.
40. 39 - Hoofdstuk 7 deel 5 Onvruchtbare mieren - Overzicht.
41. 40 - Hoofdstuk 8 deel 1 Over de verbastering.
42. 41 - Hoofdstuk 8 deel 2 Vruchtbare basterden.
43. 42 - Hoofdstuk 8 deel 3 Over wetten die de onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en der basterden beheersen.
44. 43 - Hoofdstuk 8 deel 4 Over de entingen.
45. 44 - Hoofdstuk 8 deel 5 Oorzaken van onvruchtbaarheid bij kruisigen en bastaarden.
46. 45 - Hoofdstuk 8 deel 6 Over vruchtbaarheid der rassen indien zij gekruist worden en die der kruislingen.
47. 46 - Hoofdstuk 8 deel 7 Vergelijking tussen basterden en kruislingen - overzicht.
48. 47 - Hoofdstuk 9 deel 1 Over de onvolkomenheden der geologische geschiedenis.
49. 48 - Hoofdstuk 9 deel 2 Over het verloop van tijd.
50. 49 - Hoofdstuk 9 deel 3 Over de armoede onzer paleontologische verzameling.
51. 50 - Hoofdstuk 9 deel 4 Fossielenvoerende bezinksels.
52. 51 - Hoofdstuk 9 deel 5 Over de plotselinge verschijning van gehele groepen van verwante soorten.
53. 52 - Hoofdstuk 9 deel 6 Over plotselinge verschijning van groepen verwante soorten in de oudste fossielenvoerende lagen.
54. 53 - Hoofdstuk 10 deel 1 Over de geologische opvolging der bewerktuigde wezens.
55. 54 - Hoofdstuk 10 deel 2 Over de uitsterving.
56. 55 - Hoofdstuk 10 deel 3 Over de vormen des levens die bijna gelijktijdig over de gehele aarde veranderen.
57. 56 - Hoofdstuk 10 deel 4 Over de verwantschap van uitgestorven soorten tot elkander en tot levende vormen.
58. 57 - Hoofdstuk 10 deel 5 Verwantschappen.
59. 58 - Hoofdstuk 10 deel 6 Over de ontwikkelingstoestand van oude vormen.
60. 59 - Hoofdstuk 10 deel 7 Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk.
61. 60 - Hoofdstuk 11 deel 1 Over de verspreiding der soorten over de aarde.
62. 61 - Hoofdstuk 11 deel 2 Onderling verband der wezens.
63. 62 - Hoofdstuk 11 deel 3 Over de middelen ter verspreiding.
64. 63 - Hoofdstuk 11 deel 4 Zaadkorrels in vogels.
65. 64 - Hoofdstuk 11 deel 5 De verspreiding gedurende den ijstijd.
66. 65 - Hoofdstuk 11 deel 6 Verhuizingen in den ijstijd.
67. 66 - Hoofdstuk 11 deel 7 Gevolgen van den ijstijd.
68. 67 - Hoofdstuk 12 deel 1 De verspreiding der soorten over de aarde - vervolg.
69. 68 - Hoofdstuk 12 deel 2 Over de bewoners der eilanden.
70. 69 - Hoofdstuk 12 deel 3 Bewoners van eilanden.
71. 70 - Hoofdstuk 12 deel 4 Spotlijsters der galapagos-eilanden.
72. 71 - Hoofdstuk 12 deel 5 Overzicht van het voorgaande en van dit hoofdstuk.
73. 72 - Hoofdstuk 13 deel 1 Over de wederkerige verwantschappen der bewerktuigde wezens - over de vormleer, de kiemleer en de werktuigen die in beginsel aanwezig zijn.
74. 73 - Hoofdstuk 13 deel 2 Rangschikking.
75. 74 - Hoofdstuk 13 deel 3 Rangschikking deel 2.
76. 75 - Hoofdstuk 13 deel 4 Willekeurige rangschikking.
77. 76 - Hoofdstuk 13 deel 5 Over de vormleer, morfologie.
78. 77 - Hoofdstuk 13 deel 6 Over de kiemleer, Embryologie.
79. 78 - Hoofdstuk 13 deel 7 Veranderingen van werktuigen.
80. 79 - Hoofdstuk 13 deel 8 Over werktuigen die slechts in beginsel aanwezig of mislukt zijn.
81. 80 - Hoofdstuk 14 deel 1 Algemeen overzicht en besluit.
82. 81 - Hoofdstuk 14 deel 2 Algemeen overzicht en besluit.
83. 82 - Hoofdstuk 14 deel 3 Algemeen overzicht en besluit.
84. 83 - Hoofdstuk 14 deel 4 Algemeen overzicht en besluit.
85. 84 - Hoofdstuk 14 deel 5 Algemeen overzicht en besluit.
86. 85 - Naschrift van de vertaler

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

De oorsprong der soorten (Engels: The Origin of Species) is het bekendste boek van de Britse bioloog Charles Darwin. In het boek zet Darwin zijn evolutietheorie uiteen, volgens welke al het leven op aarde een gemeenschappelijke afstamming heeft en natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme voor het ontstaan van soorten en de aanpassing van soorten aan hun milieu is. (Introductie door Jozef Van Giel)