Roos van Dekama cover

Roos van Dekama

Jacob van Lennep (1802-1868)

1. Voorwoord
2. Hoofdstuk 1
3. Hoofdstuk 2
4. Hoofdstuk 3
5. Hoofdstuk 4
6. Hoofdstuk 5
7. Hoofdstuk 6
8. Hoofdstuk 7
9. Hoofdstuk 8
10. Hoofdstuk 9
11. Hoofdstuk 10
12. Hoofdstuk 11
13. Hoofdstuk 12
14. Hoofdstuk 13
15. Hoofdstuk 14
16. Hoofdstuk 15
17. Hoofdstuk 16
18. Hoofdstuk 17
19. Hoofdstuk 18
20. Hoofdstuk 19
21. Hoofdstuk 20
22. Hoofdstuk 21
23. Hoofdstuk 22
24. Hoofdstuk 23
25. Hoofdstuk 24
26. Hoofdstuk 25
27. Hoofdstuk 26
28. Hoofdstuk 27
29. Hoofdstuk 28
30. Hoofdstuk 29
31. Hoofdstuk 30
32. Hoofdstuk 31
33. Hoofdstuk 32
34. Hoofdstuk 33
35. Hoofdstuk 34
36. Hoofdstuk 35
37. Hoofdstuk 36

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman: Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd. Maar hij zal, na het ten einde brengen dezer bladeren, de waarheid daarin bevestigd vinden der stelling, dat, zoo niet al het goede op deze wereld zijn loon noch het kwade zijn straf ontmoet, diegene ten minste, die zich laat overmeesteren door eenigen hartstocht, al ware die zelfs uit zijn oorsprong te billijken, altijd zal achterstaan bij hem, die, uit welk beginsel dan ook, de omstandigheden niet vooruitloopt, zijn gemoedskalmte bewaart, en, gelijk de schrijver zich uitdrukt, aan wien wij ons motto ontleenen: Wacht en stille sitt. (Jacob van Lennep)