De Pickwick-Club cover

De Pickwick-Club

Charles Dickens (1812-1870)

1. 00 - VOORWOORD
2. 01 - HOOFDSTUK 1 - EEN BIJEENKOMST DER PICKWICK-CLUB
3. 02 - HOOFDSTUK 2 - DE EERSTE DAGREIS - DEEL 1
4. 03 - HOOFDSTUK 2 - DE EERSTE DAGREIS - DEEL 2
5. 04 - HOOFDSTUK 2 - DE EERSTE DAGREIS - DEEL 3
6. 05 - HOOFDSTUK 3 - EEN NIEUWE KENNIS - DEEL 1
7. 06 - HOOFDSTUK 3 - EEN NIEUWE KENNIS - DEEL 2
8. 07 - HOOFDSTUK 4 - EEN EENDAAGSCHE VELDTOCHT - DEEL 1
9. 08 - HOOFDSTUK 4 - EEN EENDAAGSCHE VELDTOCHT - DEEL 2
10. 09 - HOOFDSTUK 5 - EEN KORT HOOFDSTUK
11. 10 - HOOFDSTUK 6 - EEN OUDERWETSE KAARTAVOND - DEEL 1
12. 11 - HOOFDSTUK 6 - EEN OUDERWETSE KAARTAVOND - DEEL 2
13. 12 - HOOFDSTUK 7 - HOE WINKLE KRAAIEN ZOU SCHIETEN
14. 13 - HOOFDSTUK 8 - HET PAD DER WARE LIEFDE IS NIET ZOO GLAD ALS EEN SPOORWEG
15. 14 - HOOFDSTUK 9 - EEN ONTDEKKING EN EEN ACHTERVOLGING
16. 15 - HOOFDSTUK 10 - WAARIN ALLE TWIJFEL AAN DE HEER JINGLE WORDT WEGGENOMEN - DEEL 1
17. 16 - HOOFDSTUK 10 - WAARIN ALLE TWIJFEL AAN DE HEER JINGLE WORDT WEGGENOMEN - DEEL 2
18. 17 - HOOFDSTUK 11 - EEN OUDHEIDKUNDIGE ONTDEKKING - DEEL 1
19. 18 - HOOFDSTUK 11 - EEN OUDHEIDKUNDIGE ONTDEKKING - DEEL 2
20. 19 - HOOFDSTUK 12 - PICKWICK DOET EEN GEWICHTIGEN STAP
21. 20 - HOOFDSTUK 13 - DE VERKIEZINGEN IN EATANSWILL - DEEL 1
22. 21 - HOOFDSTUK 13 - DE VERKIEZINGEN IN EATANSWILL - DEEL 2
23. 22 - HOOFDSTUK 14 - EEN VERHAAL VAN EEN HANDELSREIZIGER - DEEL 1
24. 23 - HOOFDSTUK 14 - EEN VERHAAL VAN EEN HANDELSREIZIGER - DEEL 2
25. 24 - HOOFDSTUK 15 - DAT EEN GETROUW PORTRET BEVAT VAN TWEE MERKWAARDIGE PERSONEN
26. 25 - HOOFDSTUK 16 - AL TE VOL AVONTUREN - DEEL 1
27. 26 - HOOFDSTUK 16 - AL TE VOL AVONTUREN - DEEL 2
28. 27 - HOOFDSTUK 17 - EEN AANVAL VAN RHEUMATIEK KAN HET VERNUFT SCHERPEN
29. 28 - HOOFDSTUK 18 - WAARIN TWEE DINGEN BEWEZEN WORDEN
30. 29 - HOOFDSTUK 19 - EEN AANGENAME DAG MET EEN ONAANGENAMEN AFLOOP - DEEL 1
31. 30 - HOOFDSTUK 19 - EEN AANGENAME DAG MET EEN ONAANGENAMEN AFLOOP - DEEL 2
32. 31 - HOOFDSTUK 20 - DODSON EN FOGG - DEEL 1
33. 32 - HOOFDSTUK 20 - DODSON EN FOGG - DEEL 2
34. 33 - HOOFDSTUK 21 - DE OUDE MAN ROERT ZIJN LIEVELINGSONDERWERP AAN - DEEL 1
35. 34 - HOOFDSTUK 21 - DE OUDE MAN ROERT ZIJN LIEVELINGSONDERWERP AAN - DEEL 2
36. 35 - HOOFDSTUK 22 - PICKWICK REIST NAAR IPSWICH - DEEL 1
37. 36 - HOOFDSTUK 22 - PICKWICK REIST NAAR IPSWICH - DEEL 2
38. 37 - HOOFDSTUK 23 - WAARIN SAMUEL WELLER EENIGE VOORLOPIGE MAATREGELEN NEEMT
39. 38 - HOOFDSTUK 24 - WAARIN DE ONBEKENDE DAME VAN MIDDELBARE LEEFTIJD BANG WORDT - DEEL 1
40. 39 - HOOFDSTUK 24 - WAARIN DE ONBEKENDE DAME VAN MIDDELBARE LEEFTIJD BANG WORDT - DEEL 2
41. 40 - HOOFDSTUK 25 - AMUSANTE VOORVALLEN - DEEL 1
42. 41 - HOOFDSTUK 25 - AMUSANTE VOORVALLEN - DEEL 2
43. 42 - HOOFDSTUK 26 - VERDEREN LOOP VAN DE PROCEDURE BARDELL CONTRA PICKWICK
44. 43 - HOOFDSTUK 27 - EEN PELGRIMSTOCHT NAAR DORKING
45. 44 - HOOFDSTUK 28 - EEN VROOLIJKE KERSTMIS BENEVENS EEN BRUILOFT - DEEL 1
46. 45 - HOOFDSTUK 28 - EEN VROOLIJKE KERSTMIS BENEVENS EEN BRUILOFT - DEEL 2
47. 46 - HOOFDSTUK 29 - HET VERHAAL VAN DE SPOKEN DIE EEN KOSTER STALEN
48. 47 - HOOFDSTUK 30 - HOE DE PICKWICKISTEN MET TWEE VEELBELOVENDE STUDENTEN KENNIS MAAKTEN
49. 48 - HOOFDSTUK 31 - DAT LOUTER OVER RECHTSZAKEN HANDELT
50. 49 - HOOFDSTUK 32 - EEN VROOLIJKE PARTIJ WELKE DOOR BOB SAWYER OP ZIJN KAMER WERD GEGEVEN
51. 50 - HOOFDSTUK 33 - DE OUDE WELLER HELPT ZIJN ZOON EEN BRIEF SCHRIJVEN - DEEL 1
52. 51 - HOOFDSTUK 33 - DE OUDE WELLER HELPT ZIJN ZOON EEN BRIEF SCHRIJVEN - DEEL 2
53. 52 - HOOFDSTUK 34 - HET MERKWAARDIGE PROCES VAN BARDELL CONTRA PICKWICK - DEEL 1
54. 53 - HOOFDSTUK 34 - HET MERKWAARDIGE PROCES VAN BARDELL CONTRA PICKWICK - DEEL 2
55. 54 - HOOFDSTUK 34 - HET MERKWAARDIGE PROCES VAN BARDELL CONTRA PICKWICK - DEEL 3
56. 55 - HOOFDSTUK 35 - PICKWICK KOMT OP DE GEDACHTE DAT HIJ NAAR BATH ZOU KUNNEN GAAN - DEEL 1
57. 56 - HOOFDSTUK 35 - PICKWICK KOMT OP DE GEDACHTE DAT HIJ NAAR BATH ZOU KUNNEN GAAN - DEEL 2
58. 57 - HOOFDSTUK 36 - DE LEGENDE VAN PRINS BLADUD
59. 58 - HOOFDSTUK 37 - HET GEZELSCHAP DAT SAM WELLER MET ZIJN AANWEZIGHEID VEREERDE
60. 59 - HOOFDSTUK 38 - HOE WINKLE VAN DE REGEN IN DE DRUP STAPTE - DEEL 1
61. 60 - HOOFDSTUK 38 - HOE WINKLE VAN DE REGEN IN DE DRUP STAPTE - DEEL 2
62. 61 - HOOFDSTUK 39 - HOE WELLER DE VERLIEFDE WINKLE TEN DIENSTE STOND - DEEL 1
63. 62 - HOOFDSTUK 39 - HOE WELLER DE VERLIEFDE WINKLE TEN DIENSTE STOND - DEEL 2
64. 63 - HOOFDSTUK 40 - PICKWICK GERAAKT IN GEHEEL ANDERE OMSTANDIGHEIDEN
65. 64 - HOOFDSTUK 41 - WELK GEZELSCHAP PICKWICK IN DE FLEET-GEVANGENIS AANTROF
66. 65 - HOOFDSTUK 42 - TEGENSPOED KAN IEMAND MET VREEMDE SLAAPGENOOTEN IN AANRAKING BRENGEN - DEEL 1
67. 66 - HOOFDSTUK 42 - TEGENSPOED KAN IEMAND MET VREEMDE SLAAPGENOOTEN IN AANRAKING BRENGEN - DEEL 2
68. 67 - HOOFDSTUK 43 - HOE SAM WELLER IN MOEILIJKHEDEN GERAAKTE
69. 68 - HOOFDSTUK 44 - VERSCHILLENDE KLEINE VOORVALLEN IN DE FLEET
70. 69 - HOOFDSTUK 45 - PICKWICK MAAKT EEN REIS DOOR DE KLEINE WERELD DIE HIJ BEWOONT - DEEL 1
71. 70 - HOOFDSTUK 45 - PICKWICK MAAKT EEN REIS DOOR DE KLEINE WERELD DIE HIJ BEWOONT - DEEL 2
72. 71 - HOOFDSTUK 46 - WAARIN DE HEREN DODSON EN FOGG HUN GEESTIGHEID AAN DEN DAG LEGGEN
73. 72 - HOOFDSTUK 47 - PICKWICK'S MENSLIEVENDHEID IS STERKER DAN ZIJN HARDNEKKIGHEID
74. 73 - HOOFDSTUK 48 - HOE PICKWICK PROBEERDE HET HART VAN BENJAMIN ALLEN TE VERTEEDEREN - DEEL 1
75. 74 - HOOFDSTUK 48 - HOE PICKWICK PROBEERDE HET HART VAN BENJAMIN ALLEN TE VERTEEDEREN - DEEL 2
76. 75 - HOOFDSTUK 49 - HET VERHAAL VAN DEN OOM VAN DEN HANDELSREIZIGER - DEEL 1
77. 76 - HOOFDSTUK 49 - HET VERHAAL VAN DEN OOM VAN DEN HANDELSREIZIGER - DEEL 2
78. 77 - HOOFDSTUK 50 - HOE PICKWICK NAAR BIRMINGHAM REISDE - DEEL 1
79. 78 - HOOFDSTUK 50 - HOE PICKWICK NAAR BIRMINGHAM REISDE - DEEL 2
80. 79 - HOOFDSTUK 51 - EEN TREFFEND TONEEL WAARIN TWEE GROOTE MANNEN OPTREDEN - DEEL 1
81. 80 - HOOFDSTUK 51 - EEN TREFFEND TONEEL WAARIN TWEE GROOTE MANNEN OPTREDEN - DEEL 2
82. 81 - HOOFDSTUK 52 - HET ONGEVAL DAT DE ROODNEUZIGEN STIGGINS OVERKWAM
83. 82 - HOOFDSTUK 53 - HET AFSCHEID VAN ALFRED JINGLE EN JOB TROTTER - DEEL 1
84. 83 - HOOFDSTUK 53 - HET AFSCHEID VAN ALFRED JINGLE EN JOB TROTTER - DEEL 2
85. 84 - HOOFDSTUK 54 - ONTHULLINGEN BETREFFENDE SNODGRASS EN EEN ZEKERE JONGEDAME - DEEL 1
86. 85 - HOOFDSTUK 54 - ONTHULLINGEN BETREFFENDE SNODGRASS EN EEN ZEKERE JONGEDAME - DEEL 2
87. 86 - HOOFDSTUK 55 - SALOMON PELL REGELT DE ZAKEN VAN DE OUDEN WELLER
88. 87 - HOOFDSTUK 56 - EEN ONDERHOUD TUSSEN DE TWEE WELLERS EN PICKWICK
89. 88 - HOOFDSTUK 57 - DE PICKWICK-CLUB WORDT ONTBONDEN
90. 89 - NASCHRIFT

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Dickens picareske verhaal over Samuel Pickwick en zijn vrienden (de ‘vurige’ Tracy Tupman, de ‘dichterlijke’ Augustus Snodgrass en de ‘sportieve’ Nathaniël Winkle) is eigenlijk nauwelijks een roman te noemen. Het lijkt vooral in het begin een losse bundeling schetsen van komische gebeurtenissen en ontmoetingen met merkwaardige figuren (zoals de verlopen acteur en oplichter Alfred Jingle), aaneengeregen door postkoetsen en herbergen. Het zien van de werkelijkheid kan het centrale thema worden genoemd van de roman. De aanvankelijk zowel letterlijk als figuurlijk bijziende Pickwick leert geleidelijk beter zien, maar tegelijkertijd weet hij zijn onschuld te behouden en leert de scepticus Sam Weller van zijn kant uit geleidelijk de idealiserende goedertierenheid van Pickwick zien als van grote waarde. (Samenvatting naar wikipedia)