De Drie Musketiers cover

De Drie Musketiers

Alexandre Dumas (1802-1870)

1. 00: Voorrede
2. 01: deel 1, hoofdstuk 1: De drie geschenken van mijnheer d'Artagnan den vader
3. 02: deel 1, hoofdstuk 2: De antichambre des heeren de Tréville
4. 03: deel 1, hoofdstuk 3: De audiëntie
5. 04: deel 1, hoofdstuk 4: De schouder van Athos, de bandelier van Porthos, en de neusdoek van Aramis
6. 05: deel 1, hoofdstuk 5: De musketiers des konings en de lijfwacht van den kardinaal
7. 06: deel 1, hoofdstuk 6: Zijne Majesteit, koning Lodewijk XIII
8. 07: deel 1, hoofdstuk 7: De huishouding der Musketiers
9. 08: deel 1, hoofdstuk 8: Een hofintrigue
10. 09: deel 1, hoofdstuk 9: D'Artagnan doet zich gelden
11. 10: deel 1, hoofdstuk 10: Een muizenval in de zeventiende eeuw
12. 11: deel 1, hoofdstuk 11: De intrigue verwikkelt zich
13. 12: deel 1, hoofdstuk 12: George Villiers, hertog van Buckingham
14. 13: deel 1, hoofdstuk 13: De heer Bonacieux
15. 14: deel 1, hoofdstuk 14: De man van Meung
16. 15: deel 1, hoofdstuk 15: Tabbaard en degen
17. 16: deel 1, hoofdstuk 16: Waarin wordt verhaald, hoe de grootzegelbewaarder Séguier meer dan eens de klok zocht, om die te luiden zooals hij eertijds deed
18. 17: deel 1, hoofdstuk 17: Het huishouden van Bonacieux
19. 18: deel 1, hoofdstuk 18: Minnaar en echtgenoot
20. 19: deel 1, hoofdstuk 19: Reisplan
21. 20: deel 1, hoofdstuk 20: De reis
22. 21: deel 1, hoofdstuk 21: De gravin de Winter
23. 22: deel 1, hoofdstuk 22: Het ballet van la Merlaison
24. 23: deel 1, hoofdstuk 23: De verliefde samenkomst
25. 24: deel 1, hoofdstuk 24: Het paviljoen
26. 25: deel 1, hoofdstuk 25: Porthos
27. 26: deel 1, hoofdstuk 26: De thesis van Aramis
28. 27: deel 1, hoofdstuk 27: De vrouw van Athos
29. 28: deel 1, hoofdstuk 28: Terugkomst
30. 29: deel 1, hoofdstuk 29: De jacht op de krijgsuitrusting
31. 30: deel 1, hoofdstuk 30: Milady
32. 31: deel 1, hoofdstuk 31: Engelschen en Franschen
33. 32: deel 2, hoofdstuk 1: Een procureurs middagmaal
34. 33: deel 2, hoofdstuk 2: Kamenier en meesteres
35. 34: deel 2, hoofdstuk 3: Waarin wordt gehandeld over de uitrusting van Aramis en Porthos
36. 35: deel 2, hoofdstuk 4: Des nachts zijn alle katten grijs
37. 36: deel 2, hoofdstuk 5: Wraakzucht
38. 37: deel 2, hoofdstuk 6: Het geheim van milady
39. 38: deel 2, hoofdstuk 7: Hoe, zonder eenige moeite te doen, Athos aan zijn uitrusting kwam
40. 39: deel 2, hoofdstuk 8: Een bekoorlijke verschijning
41. 40: deel 2, hoofdstuk 9: Een vreeselijke gebeurtenis
42. 41: deel 2, hoofdstuk 10: Het beleg van la Rochelle
43. 42: deel 2, hoofdstuk 11: De Anjou-wijn
44. 43: deel 2, hoofdstuk 12: De herberg De Roode Duiventoren
45. 44: deel 2, hoofdstuk 13: Het nut der kachelpijpen
46. 45: deel 2, hoofdstuk 14: Huwelijkstooneel
47. 46: deel 2, hoofdstuk 15: Het bolwerk Saint Gervais
48. 47: deel 2, hoofdstuk 16: De vergadering der musketiers
49. 48: deel 2, hoofdstuk 17: Familiezaken
50. 49: deel 2, hoofdstuk 18: Noodlottigheid
51. 50: deel 2, hoofdstuk 19: Gesprek van broeder en zuster
52. 51: deel 2, hoofdstuk 20: Officier!
53. 52: deel 2, hoofdstuk 21: Een eerste dag van gevangenschap
54. 53: deel 2, hoofdstuk 22: Tweede dag van gevangenschap
55. 54: deel 2, hoofdstuk 23: Derde dag van gevangenschap
56. 55: deel 2, hoofdstuk 24: Vierde dag van gevangenschap
57. 56: deel 2, hoofdstuk 25: Vijfde dag van gevangenschap
58. 57: deel 2, hoofdstuk 26: Een onderwerp voor een klassiek treurspel
59. 58: deel 2, hoofdstuk 27: De vlucht
60. 59: deel 2, hoofdstuk 28: Wat er den 23en Augustus 1628 te Portsmouth voorviel
61. 60: deel 2, hoofdstuk 29: In Frankrijk
62. 61: deel 2, hoofdstuk 30: Het Karmelieten nonnenklooster te Béthune
63. 62: deel 2, hoofdstuk 31: Twee verschillende soorten van duivels
64. 63: deel 2, hoofdstuk 32: Een waterdrop
65. 64: deel 2, hoofdstuk 33: De man met den rooden mantel
66. 65: deel 2, hoofdstuk 34: Het vonnis
67. 66: deel 2, hoofdstuk 35: De doodstraf
68. 67: deel 2, hoofdstuk 36: Een boodschap van den kardinaal
69. 68: Besluit

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

De avonturen van een jonge man d'Artagnan, die nadat hij huis en haard verlaten heeft, zich aansluit bij de garde van de koning: de Musketiers. Hij raakt bevriend met het driemanschap Athos, Porthos en Aramis, onafscheidelijke vrienden die leven onder het motto 'Eén voor allen, allen voor één'.