Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen cover

Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen

Julius Dub (1817-1873)

1. 00 - Voorbericht
2. 01 - Deel 1 van hoofdstuk 1: Het natuuronderzoek en Darwin
3. 02 - Deel 2 van hoofdstuk 1: Het natuuronderzoek en Darwin
4. 03 - Deel 1 van hoofdstuk 2: Veranderingen die de organismen ondergaan
5. 04 - Deel 2 van hoofdstuk 2: Veranderingen die de organismen ondergaan
6. 05 - Deel 1 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander en de uitwendige levensvoorwaarden
7. 06 - Deel 2 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander en de uitwendige levensvoorwaarden
8. 07 - Deel 3 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander en de uitwendige levensvoorwaarden
9. 08 - Deel 4 van hoofdstuk 3: De betrekking der organische wezens tot elkander en de uitwendige levensvoorwaarden
10. 09 - Deel 1 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de theorie van Darwin
11. 10 - Deel 2 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de theorie van Darwin
12. 11 - Deel 3 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de theorie van Darwin
13. 12 - Deel 4 van hoofdstuk 4: Verklaring van enkele moeilijke gevallen uit de theorie van Darwin
14. 13 - Deel 1 van hoofdstuk 5: Toepassing der leer van Darwin op de overblijfselen van organischen oorsprong die in de lagen der aardschors begraven liggen
15. 14 - Deel 2 van hoofdstuk 5: Toepassing der leer van Darwin op de overblijfselen van organischen oorsprong die in de lagen der aardschors begraven liggen
16. 15 - Deel 3 van hoofdstuk 5: Toepassing der leer van Darwin op de overblijfselen van organischen oorsprong die in de lagen der aardschors begraven liggen
17. 16 - Deel 1 van hoofdstuk 6: Verklaring van de geographische verspreiding der organismen door middel der theorie
18. 17 - Deel 2 van hoofdstuk 6: Verklaring van de geographische verspreiding der organismen door middel der theorie
19. 18 - Deel 3 van hoofdstuk 6: Verklaring van de geographische verspreiding der organismen door middel der theorie
20. 19 - Deel 1 van hoofdstuk 7: De grondregelen, die bij de klassifikatie worden gevolgd, alsmede de morphologische en embryologische verschijnselen worden verklaard uit de gemeenschappelijke afstamming
21. 20 - Deel 2 van hoofdstuk 7: De grondregelen, die bij de klassifikatie worden gevolgd, alsmede de morphologische en embryologische verschijnselen worden verklaard uit de gemeenschappelijke afstamming
22. 21 - Deel 1 van hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin
23. 22 - Deel 2 van hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin
24. 23 - Deel 3 van hoofdstuk 8: Het oordeel van anderen over de theorie van Darwin
25. 24 - Deel 1 van hoofdstuk 9: De oorspronkelijke voortbrenging
26. 25 - Deel 2 van hoofdstuk 9: De oorspronkelijke voortbrenging

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Populair-wetenschappelijke, verkorte weergave van Charles Darwins baanbrekende boek "Het ontstaan der soorten", ca. 10 jaar na de uitgave daarvan verschenen om de evolutietheorie bij een groter publiek bekend te maken. Ook nu nog kan het degenen op weg helpen die het oorspronkelijke werk van Darwin te lijvig of te ingewikkeld vinden.