Singsing nang Dalagang Marmol cover

Singsing nang Dalagang Marmol

Isabelo de los Reyes (1864-1938)

1. 00 - Sa kay Liwayway ng Baliwag
2. 01 - Unang kabanata
3. 02 - Ikalawang kabanata
4. 03 - Ikatlong kabanata
5. 04 - Ikaapat na kabanata
6. 05 - Ikalimang na kabanata
7. 06 - Ikaanim na kabanata
8. 07 - Ikapitong kabanata
9. 08 - Kay Liwayway

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary

Ang nobeletang Ang Singsing nang Dalagang Marmol ni Isabelo de los Reyes ay hinggil sa kawal ng himagsikang Pilipino na napaibig sa isang dalaga, at sa digmaang inilapat ang pananagisag sa imahen ng pagmamahal sa kasintahan. Unang nalathala sa Ang Kapatid ng Bayan ang naturang nobeleta noong 1903, bago isinalin sa Espanyol ni Reyes sa El Grito del Pueblo noong 1905. Naglaho ang orihinal na sipi, kaya isinalin ni Carlos B. Raimundo ang teksto mulang Espanyol tungong Tagalog noong 1912. Ipinakilala sa nobela ang isang tauhang mula sa pakikihamok laban sa mga Amerikano noong 23 Abril 1899. Nakilala ng tagapagsalaysay si Koronel Puso na nagkuwento naman hinggil sa naging karanasan sa dalagang may pangalang "Liwayway." Ang kuwento ng nobela, kung gayon, ay hindi tungkol sa tagapagsalaysay, kundi sa nabatid niyang karanasan nang makilala si Koronel Puso.