Alleen op de wereld cover

Alleen op de wereld

Hector Malot (1830-1907)

1. 01 - VOORREDE / IN HET DORP
2. 02 - EEN PLEEGVADER
3. 03 - DE TROEP VAN DEN SIGNOR VITALIS
4. 04 - HET OUDERLIJKE HUIS
5. 05 - OP REIS
6. 06 - MIJN EERSTE OPTREDEN
7. 07 - IK LEER LEZEN
8. 08 - BERG EN DAL
9. 09 - IK ONTMOET EEN REUS MET ZEVENMIJLS LAARZEN
10. 10 - VOOR DEN RECHTER
11. 11a - OP HET SCHIP (deel 1)
12. 11b - OP HET SCHIP (deel 2)
13. 12 - MIJN EERSTE VRIEND
14. 13 - DE VONDELING
15. 14a - SNEEUW EN WOLVEN (deel 1)
16. 14b - SNEEUW EN WOLVEN (deel 2)
17. 15 - MIJNHEER JOLI-COEUR
18. 16 - AANKOMST TE PARIJS
19. 17 - EEN PADRONE UIT DE STRAAT LOURCINE
20. 18 - DE STEENGROEVEN VAN GENTILLY
21. 19 - LIZE
22. 20 - DE TUINMAN
23. 21 - HET HUISGEZIN WORDT OPGEBROKEN
24. 22a - VOORWAARTS (deel 1)
25. 22b - VOORWAARTS (deel 2)
26. 23 - EEN ZWARTE STAD
27. 24 - OPPERMAN
28. 25 - DE OVERSTROOMING
29. 26 - IN DE ZIJGANG
30. 27a - DE REDDING (deel 1)
31. 27b - DE REDDING (deel 2)
32. 28 - EEN MUZIEKLES
33. 29a - DE KOE VAN DEN PRINS (deel 1)
34. 29b - DE KOE VAN DEN PRINS (deel 2)
35. 30 - VROUW BARBERIN
36. 31 - HET OUDE EN NIEUWE GEZIN
37. 32 - BARBERIN
38. 33 - NASPORINGEN
39. 34 - DE FAMILIE DRISCOLL
40. 35 - EERT UW VADER EN UWE MOEDER
41. 36 - CAPI OP DEN SLECHTEN WEG
42. 37 - DE MOOIE LUIERS WAREN BEDROG
43. 38 - DE OOM VAN ARTHUR: JAMES MILLIGAN
44. 39 - DE KERSTNACHTEN
45. 40a - DE ANGST VAN MATTIA (deel 1)
46. 40b - DE ANGST VAN MATTIA (deel 2)
47. 41 - BOB
48. 42 - DE ZWAAN
49. 43 - DE MOOIE LUIERS HEBBEN WAARHEID GESPROKEN
50. 44 - MET DE MIJNEN

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond."Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen.Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden.(Voorrede van de vertaler)