999 Bí Quyết Vàng Trong Kinh Doanh - Ý Tưởng Kinh Doanh Độc Đáo cover

#1 - Phần 01

999 Bí Quyết Vàng Trong Kinh Doanh - Ý Tưởng Kinh Doanh Độc Đáo

00:00
00:00

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Cuốn sách này thông qua các mặt cạnh tranh, kinh doanh, quản lý... để lựa chọn ra những mưu lược kinh doanh mang tính tiêu biểu, mở ra những bí mật không được lưu truyền trong việc khai thác con đường tiêu thụ, tích tiểu thành đại như thế nào. Cuốn sách giới thiệu những ngành nghề kiếm được nhiều tiền nhất, những kế sách hiệu quả nhất trong kinh doanh hiện nay, bao gồm: tiêu thụ sản phẩm, giành được lợi nhuận, kế sách quảng cáo liên tục, đàm phán buôn bán tài giỏi, vay mượn một cách khéo léo... thông qua ngôn ngữ miêu tả hấp dẫn cuốn hút người đọc, đồng thời làm cho người đọc nhận ra được sự khốc liệt trong cạnh tranh, từ đó cung cấp cho bạn những kiến thức có thể giúp bạn trở thành người mạnh trong thương trường, làm cho bạn trở thành người tài giỏi trong kinh doanh.

You are listening 999 Bí Quyết Vàng Trong Kinh Doanh - Ý Tưởng Kinh Doanh Độc Đáo audio by Lưu Pháp.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends