49 cây cơm nguội cover

49 cây cơm nguội

Nguyễn Quang Lập

1. Ngày xửa ngày xưa
2. Tiếng kèn Trompet
3. Đường đời không lối rẻ
4. Vĩnh biệt mười chín con gà trống
5. Sa mạc trắng

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.