38 Cách Cư Xử Chưa Đúng Của Trẻ & Cách Chuyển Hóa Chúng cover

#1 - Phần 01: Chuẩn Bị Để Thay Đổi - Phần 02: Những Cơ Sở Của Việc Thay Đổi Cách Cư Xử

38 Cách Cư Xử Chưa Đúng Của Trẻ & Cách Chuyển Hóa Chúng

00:00
00:00
Download Phần 01: Chuẩn Bị Để Thay Đổi - Phần 02: Những Cơ Sở Của Việc Thay Đổi Cách Cư Xử audio
Download Phần 03A: 38 Cách Thay Đổi Lề Lối Ứng Xử audio
Download Phần 03B: 38 Cách Thay Đổi Lề Lối Ứng Xử audio
Download Phần 03C: 38 Cách Thay Đổi Lề Lối Ứng Xử audio
Download Phần 03D: 38 Cách Thay Đổi Lề Lối Ứng Xử audio
Download Phần 03E: 38 Cách Thay Đổi Lề Lối Ứng Xử audio
Download Phần 03F: 38 Cách Thay Đổi Lề Lối Ứng Xử audio
Download Phần 03G: 38 Cách Thay Đổi Lề Lối Ứng Xử audio
Download Phần 04 - Phần 05: Cách Dùng Cách Hình Thức Xử Phạt - Đừng Quên Nói Với Trẻ Bạn Yêu Chúng (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

“Kỷ luật” là một trong những đề tài được tranh luận nhiều nhất trong việc nuôi dạy con cái. Chỉ riêng từ này thôi đã có thể khuấy động lên nhiều kỷ niệm không vui: khóc lóc, la hét, đánh nhau, tâm trạng căng thẳng… Với những người khác, đó là những loại hình phạt dữ tợn và lạ lùng, hoặc một thứ gì đó mà chỉ có các ông cha bà mẹ độc ác mới dùng đến.

You are listening 38 Cách Cư Xử Chưa Đúng Của Trẻ & Cách Chuyển Hóa Chúng audio by Michele Borba.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends