Audiobook: 36 Kế Và 36 Đối Kế Trong Kinh Doanh - Chìa Khóa Làm Giàu Tuyệt Đỉnh

36 Kế Và 36 Đối Kế Trong Kinh Doanh - Chìa Khóa Làm Giàu Tuyệt Đỉnh cover

36 Kế Và 36 Đối Kế Trong Kinh Doanh - Chìa Khóa Làm Giàu Tuyệt Đỉnh

1 - Kế 01 - 07

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Từ nghìn xưa, con người luôn luôn đi tìm những công cụ, những vũ khí tư duy mạnh để cạnh tranh và hợp tác sinh tồn, đặc biệt là kế. Kế được định nghĩa là “cách khôn khéo được nghĩ ra để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó.” Kế là biện pháp, là cách thức là kỹ năng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, kế khác với biện pháp thông thưởng ở ba điểm chủ yếu:

You are listening 36 Kế Và 36 Đối Kế Trong Kinh Doanh - Chìa Khóa Làm Giàu Tuyệt Đỉnh by Hầu Gia.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

Quyet VanQuyet Van

Rất hay

Tan Le DucTan Le Duc

Sách hay! Ý nghĩa

The Share button is completely free of charge