168 chuyện kể hay nhất dành cho trẻ mầm non cover

168 chuyện kể hay nhất dành cho trẻ mầm non

Nguyên Anh biên soạn

1. Ai biết ăn dè?
2. Bạn mới
3. Cáo và Rùa
4. Chim Gáy
5. Chuột, Gà trống và Mèo
6. Cuộc thi cà chua
7. Hạt Đỗ sót
8. Món quà của cô giáo
9. Qua đường

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary