108 truyện đồng thoại hay nhất thế giới cover

108 truyện đồng thoại hay nhất thế giới

Vũ Bội Tuyền

1. Con Hổ không còn răng
2. Con Hươu dại dột
3. Đợi đến ngày mai
4. Con Sói biết vẫy đuôi
5. Câu chuyện về tõm
6. Lừa đen, Cáo và Sư Tử
7. Chàng nô lệ và ma quỷ
8. Móng nhà và nóc nhà
9. Chiếc áo trấn thủ màu đen
10. Gà mái đen

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Summary