100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh cover

#1 - Phần 1: Các quy luật cuộc sống

100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh

00:00
00:00
Download Phần 1: Các quy luật cuộc sống audio
Download Phần 2: Các quy luật thành công audio
Download Phần 3: Các quy luật kinh doanh (A) audio
Download Phần 3: Các quy luật kinh doanh (B) audio
Download Phần 4: Các quy luật lãnh đạo audio
Download Phần 5: Các quy luật tiền tệ audio
Download Phần 6: Các quy luật bán hàng (A) audio
Download Phần 6: Các quy luật bán hàng (B) audio
Download Phần 7: Các quy luật thương lượng (A) audio
Download Phần 7: Các quy luật thương lượng (B) audio
Download Phần 8: Các quy luật quản lý thời gian (Hết) audio

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genre (s)

Author (s)

Summary

Bất kỳ quy luật nào trong cuốn sách này cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể cũng như giúp bạn nhận ra toàn bộ khả năng tiềm ẩn của mình. Những quy luật này cũng giống như những quy luật của vật lý, toán học, cơ khí hay điện tử. Chúng đã được thử nghiệm qua thời gian, được chứng minh và áp dụng vào thực tế. Mục đích cuốn sách không bàn đến sức khỏe, gia đình, tình yêu, sự thăng trầm của số mệnh hay bất kỳ yếu tố nào tạo nên hạnh phúc và sự thỏa mãn cá nhân mà hoàn toàn chỉ đề cập đến những quy luật còn mãi với thời gian để thành công trong kinh doanh.

You are listening 100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh audio by Brian Tracy.
Dont forget to share if you like it.
If there is a problem or copyright issue. Let us know by sending the link of this page to email: report@audioaz.com.

Related audiobooks

Support us to maintain website by share it to your friends