Audiobook: Truyện Về Đức Phật Thích Ca

Truyện Về Đức Phật Thích Ca cover

Truyện Về Đức Phật Thích Ca

1 - Phần 01

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

  1. Trước khi giáng trần, thái tử Tất-đạt-đa (Siddhattha) đã trải qua nhiều kiếp tu hành chứng quả vị Bồ-tát, hiệu là Hộ Minh, an trú tại cung trời Đâu-suất. Theo lời thỉnh cầu của Phạm Thiên và Tứ Đại Thiên Vương, Bồ-tát giáng trần.
You are listening Truyện Về Đức Phật Thích Ca by Thích Chân Tính.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge