Audiobook: Lược Sử Thế Giới

Lược Sử Thế Giới cover

Lược Sử Thế Giới

1 - Khai Quật

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Lược sử thế giới là một biên niên sử phong phú về các thời đại - có cái nhìn tổng quát về các sự kiện đồng thời, đưa ra những tư liệu lịch sử sâu rộng ở các vùng, miền khác nhau trên thế giới. Lược sử thế giới tập trung vào các sự kiện lịch sử hay các thời đại có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của nền văn minh thế giới. Mỗi chương bài là một bản tóm tắt các sự kiện lớn xảy ra trên thế giới về chiến tranh, tôn giáo, biến cố lịch sử, các nhà lãnh đạo và những thành tựu của loài người,… Với các bức ảnh, các tác phẩm nghệ thuật và các hình minh họa, Lược sử thế giới cho chúng ta thấy những cái nhìn đẹp đẽ về lịch sử của mỗi thời đại, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử cho mỗi chúng ta
You are listening Lược Sử Thế Giới by Patricia S.Daniels, Stephen G.Hyslop.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge