Audiobook: Cười Gượng

Cười Gượng cover

Cười Gượng

1 - Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Tác giả: Hồ Biểu Chánh Loài người chìm nổi hụp lặn trong biển khổ, mê mẩn say đắm những mùi trần, hễ ai làm cái nhân tình thì được cái quả tốt, ai làm cái nhân dữ ắt được cái quả xấu cũng như chú lập vườn, hễ trồng giống cam ngọt thì tự nhiên hưởng trái cám ngọt, còn trồng giống cam chua thì tự nhiên hưởng trái cam chua. Tú tài Hồng Xương tính cưới vợ đặng lập gia thất, mà tư tình với cô Hảo lỡ có thai rồii laị ham giàu, bỏ cô Hảo đi cưới vợ khác, đó là gieo một cái nhân không tốt, thế thì làm sao mà hưởng cái quả tốt cho được.

You are listening Cười Gượng by Hồ Biểu Chánh.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge