Audiobook: Con Người Và Vũ Trụ

Con Người Và Vũ Trụ cover

Con Người Và Vũ Trụ

1 - Phần 01A Huyền Thoại Cổ Xưa Về Nguồn Gốc Con Người

00:00
00:00
SPONSORED AD

Audiobooks Genres

Author

Description

Phần I Mục 1: Vài huyền thoại cổ xưa về nguồn gốc con người và vũ trụ Mục 2: Nguồn gốc vũ trụ: Thuyết “big bang” Mục 3: Nguồn gốc con người: Thuyết tiến hóa Phần II Phật giáo & Khoa học Mục 1: Phật giáo và sự tiến hóa tư tưởng của nhân loại Mục 2: Phật giáo và khoa học (buddhism and science) Mục 3: Phật giáo và cuộc cách Mục 4: Những đặc tính khoa học trong phật giáo Mục 5: Phật giáo và vũ trụ học Mục 6: Phật giáo và khuôn mẫu toàn ký trong khoa học Phần kết: Đôi lời kết luận về con người và vũ trụ.
You are listening Con Người Và Vũ Trụ by Trần Chung Ngọc.
Liked what you heard? Share it with your friends and family!.
To report a problem or copyright issue, send the page link to the email address listed on our Contact page

Comment

The Share button is completely free of charge